Конференция за бъдещето на Европа: започват онлайн срещите на европейските граждански панели

Конференция за бъдещето на Европа: започват онлайн срещите на европейските граждански панели

Започва втората серия от срещи на европейските граждански дискусионни групи, като заседанието на първата група ще се проведе онлайн на 5-7 ноември.

След първия кръг от сесии, който се проведе в Европейския парламент в Страсбург през септември и октомври, европейските граждански панели ще продължат работата си по представяне на приоритетите и препоръките на гражданите.

Кога: от петък, 5 ноември до неделя, 7 ноември

Как могат да бъдат проследени сесиите:

Петък, 5 ноември, на живо от 18.00-20.30 ч. българско време на EbS+ и мултимедийния център на Европейския парламент

Неделя, 7 ноември, на живо от 16.50-18.20 ч. българско време на EbS+ и мултимедийния център на Европейския парламент

Теми: Темите, върху които ще се съсредоточи първият граждански панел, са по-силна икономика, социална справедливост, работни места, образование, младеж, култура и спорт, цифрова трансформация, като срещите ще бъдат разделени в пет направления и набор от подтеми към тях:

 

Работа в Европа

•          Пазар на труда

•          Младеж и заетост

•          Цифровизация на работното място

 

Икономика за бъдещето

•          Иновации и конкурентоспособност в Европа

•          Цифрова инфраструктура

•          Устойчива икономика

•          Данъци

•          Селско стопанство

 

Справедливо общество

•          Равни права

•          Справедливост

•          Социална сигурност

•          Достъп до спорт

 

Образование в Европа

•          Европейска идентичност

•          Културен обмен

•          Цифрово образование

•          Образование в областта на екологията

•          Хармонизиране на образованието

•          Качество, финансиране и достъп до образование

 

Етична и безопасна цифрова трансформация

•          Етична и приобщаваща демократизация на цифровизацията

•          Защита на данните

•          Киберсигурност

•          Безопасна цифровизация

Другите три европейски граждански дискусионни панела също ще проведат своите втори срещи онлайн, както следва:

Панел 2 - Европейска демокрация / ценности и права, върховенство на закона, сигурност – 12-14 ноември;

Панел 3 - Изменения на климата, околна среда / здравеопазване – 19-21 ноември;

Панел 4 - Мястото на ЕС в света / миграция – 26-28 ноември.

 

Контекст

Европейските граждански дискусионни групи са основен елемент на Конференцията, организирана от Парламента, Съвета и Комисията въз основа на съвместната им декларация. Разискванията на експертните съвети се основават на мненията на гражданите, събрани от цяла Европа в рамките на Многоезичната цифрова платформа, както и на подкрепата и презентациите на изтъкнати представители на академичните среди.

Гражданите са избрани на случаен принцип от независимо дружество за проучване на общественото мнение, като са използвани методологии, които гарантират, че те са представителни за многообразието на ЕС по отношение на географски произход, пол, възраст, социално-икономическо положение и ниво на образование. Младите хора на възраст между 16 и 25 години съставляват една трета от всеки панел, като се зачита балансът между половете. Всеки панел ще изготви препоръки, които ще бъдат включени в пленарната сесия на конференцията, която след това ще представи предложения за бъдещето на Европа. Гражданските панели избраха 80 граждани (20 за всеки панел), които да ги представляват на пленарното заседание на Конференцията. Тези представители участваха във второто пленарно заседание, което се проведе на 23 октомври в Страсбург.

Европейски парламент, Пресслужба

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре