Евродепутатите почитат жертвите на атентатите от 22 март в Брюксел

Евродепутатите почитат жертвите на атентатите от 22 март в Брюксел
Eвродепутатите разгледаха напредъка в борбата с тероризма след атентатите от 22 март 2016 г. в Брюксел в рамките на разискване по актуален въпрос. Те подчертаха нуждата от по-бързо и ефикасно споделяне на информация между държавите членки и подобряване на оперативната съвместимост на базите данни в ЕС, както и превенцията на радикализацията и помощта за жертвите на тероризма.
По време на дебата с комисар Димитрис Аврамопулос, сър Джулиан Кинг и малтийския парламентарен секретар Иан Борг от председателството на Съвета евродепутатите подчертаха нуждата от затегнат контрол по външните граници на ЕС.
Някои призоваха за извършването на оценка на настоящите антитерористични мерки, за да се гарантира предприемането на правилните такива по начин, съответстващ с основните права. Много евродепутати също така подчертаха нуждата от справяне с първопричините за тероризма чрез създаването на приобщаващи общества с цел предотвратяване на радикализацията.
През изминалата година ЕС прие директива за резервационните данни на пътниците (PNR), която трябва да позволи проследяването на терористи, да осъвремени правилата относно мерките за борба с тероризма и да въведе нови изисквания за проверка на граждани, преминаващи външните граници на ЕС.
Предвидените за приемане в близко бъдеще мерки предвиждат преразглеждане на Шенгенската информационна система и Европейската информационна система за регистрите за съдимост. Планирано е и създаване на нова структура – Европейска система за информация за пътуванията (ETIAS), която да отсява пътниците, влизащи в ЕС с визи.
През септември 2016 г. сър Джулиан Кинг беше назначен за комисар, отговарящ за Съюза на сигурност, новосъздаден ресор.
Новият правилник за дейността на Европейския парламент (член 153) предвижда провеждане на едно разискване по актуален въпрос в рамките на 60 – 90 минути по време на всяка месечна сесия. В него ще се обсъждат актуални въпроси от особен интерес за политиката на ЕС, предложен от една политическа група. Всяка политическа група има право да предложи най-малко един такъв дебат.

Информационно бюро на ЕП - България
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре