„Дизелгейт“: Парламентът създава анкетна комисия

„Дизелгейт“: Парламентът създава анкетна комисия
Парламентът реши да създаде анкетна комисия от 45 члена, която да разследва нарушенията на правилата на ЕС за тестове на вредните емисии на автомобилите и обвиненията към страните членки и Европейската комисия, че не са наложили стандартите на ЕС. Комисията ще представи междинен доклад до 6 месеца и окончателен доклад до 12 месеца от началото на своята работа.
Евродепутатите одобриха създаването на анкетната комисия с 354 гласа „за“, 229 „против“ и 35 „въздържал се“.
Комисията ще разследва:
 
·         предполагаемото неизпълнение от страна на Комисията да прави преглед на циклите на изпитване;
·         предполагаемото непредприемане от страна на Комисията и на органите на държавите членки на действия за налагане на спазването на изричната забрана за използване на измервателно-коригиращи устройства;
·         предполагаемото невъвеждане от страна на Комисията на изпитвания, отразяващи реалните условия на движение;
·         предполагаемото непредписване от държавите членки на разпоредби, съдържащи ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, приложими при нарушения;
·         дали Комисията и държавите членки са разполагали с доказателства за използването на измервателно-коригиращи устройства, преди Агенцията на САЩ за опазване на околната среда да издаде на 18 септември 2015 г. своето предупреждение за нарушение.
Искането е в следствие на откритието от страна на САЩ, че концернът „Фолксваген“ използва софтуер, който изкуствено да намалява емисиите на NoX по време на тестове. През октомври Парламентът гласува резолюция, в която призовава за пълно разследване на ролята и отговорността на Европейската комисия и държавите членки на ЕС и ги призовава да обявят какво са знаели за тези нарушения и какви действия са били предприети.
 
Българска Пресслужба в ЕП
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре