Членовете на ЕП искат да се справят с непоследователните правила за ръчния багаж в самолетите

Членовете на ЕП искат да се справят с непоследователните правила за ръчния багаж в самолетите

В резолюция относно единните стандарти за ръчния багаж на авиокомпаниите, членовете на ЕП твърдят, че са необходими последователни правила на ЕС за размерите и цените.

Текстът, приет в сряда с вдигане на ръка, подчертава загрижеността на гражданите относно неудобствата и дискомфорта, причинени от непоследователните правила за ръчния багаж на авиокомпаниите. Законодателството на ЕС относно правата на пътниците във въздушния транспорт следва да бъде преразгледано, за да предложи решение, се казва в резолюцията.

Различните правила на авиокомпаниите относно ръчния багаж създават скрити такси и затрудняват сравняването на цените, казват членовете на ЕП. Освен това, когато пътниците използват различни авиокомпании или им се налага да променят плановете си, противоречивите правила създават объркване.

Членовете на ЕП подчертават, че при преразглеждането на действащото законодателство на ЕС в областта на въздухоплавателните услуги, Комисията трябва да приложи изцяло съответното решение на Съда на ЕС. Съдът постанови, че авиокомпаниите не следва да начисляват допълнителна такса за ръчен багаж, "при условие че този ръчен багаж отговаря на разумни изисквания по отношение на теглото и размерите му и е в съответствие с приложимите изисквания за сигурност". Според членовете на ЕП новото законодателство трябва да се съсредоточи и върху други скрити разходи, например такси, свързани с разпределението на местата.

Контекст

Европейската комисия започна консултация за преразглеждане на Регламента за въздухоплавателните услуги, както е посочено в последното й съобщение относно Стратегията за мобилност.

 

Европейски  парламент, Бюро за връзки в България
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре