Допълнителни 47,5 млрд. евро за последиците от COVID-19 на местно ниво

Допълнителни 47,5 млрд. евро за последиците от COVID-19 на местно ниво

•         Подкрепа за проекти в периода от 1 февруари 2020 г. до края на 2023 г.

•          Средства по линия на структурните фондове на ЕС

•          Помощ за най-засегнатите от кризата

Европейският парламент одобри REACT-EU – пакет от 47,5 млрд. евро за смекчаване на непосредствените последици от кризата от COVID-19 в регионите на ЕС. Инициативата беше приета с 654 гласа „за“, 23 гласа „против“ и 17 гласа „въздържал се“.

Помощта ще бъде предоставена чрез структурните фондове на ЕС, като 37,5 млрд. евро ще бъдат отпуснати през 2021 г., а 10 млрд. евро – през 2022 г. Операциите, извършени след 1 февруари 2020 г., които отговарят на условията за допустимост, ще могат да получат финансова подкрепа от REACT-EU със задна дата. Средствата ще може да се изразходват до края на 2023 г.

Държавите от ЕС ще могат да разпределят част от парите за Европейския социален фонд, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD), Инициативата за младежка заетост, както и за програми за европейско трансгранично сътрудничество (Interreg). Инвестициите ще бъдат насочени към най-засегнатите от пандемията икономически сектори.

Контекст

Инициативата REACT-EU е по предложение на Европейската комисия. Тя е насочена към преодоляване на икономическите и социалните последици от пандемията от COVID-19. Инициативата е оформена законодателно като изменение на Регламента за общите разпоредби, с който се установяват правилата за политиката на сближаване за периода 2014—2020 г.

По-рано бяха направени две други предложения, свързани с политиката на сближаване: Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса (CRII) и Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса — плюс (CRII+). С тези инициативи бяха променени правилата за изразходване на средства на регионално равнище, за да се улесни възстановяването след пандемията. Ресурсите за REACT-EU ще идват от ЕС по линия на Инструмента за възстановяване на Европейския съюз.

 Бюро за връзка на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре