Енергиен съюз: повече интеграция на пазарите и съвместни покупки на енергия

Енергиен съюз: повече интеграция на пазарите и съвместни покупки на енергия
Енергийният съюз трябва да осигури на гражданите сигурна, устойчива и достъпна енергия, казват евродепутатите в обща резолюция, гласувана на 15 декември т.г. За него са нужни координирани усилия на страните от ЕС да намалят зависимостта си от вноса на енергия чрез подобряване на сигурността на доставките, засилено ползване на възобновяеми източници, намаляване на търсенето и други мерки.
Резолюцията бе приета с 403 гласа „за“, 177 „против“ и 117 „въздържал се“.
„Парламентът се съгласи днес, че общият енергиен пазар трябва да бъде крайъгълния камък на енергийния съюз“, заяви докладчикът Евжен Тошеновски (ЕКР, Чехия.) „Въпреки това, когато държавите членки са изправени пред доминиращ доставчик на енергия, пазарните правила трябва да бъдат подкрепяни от механизми за солидарност.“
 „По-устойчиви и конкурентни цени и разходи за внос на енергия“ трябва да бъдат „активно търсени чрез диверсификация на доставките (енергийни източници, доставчици и маршрути)“, смятат депутатите. Те подчертават, че за тази цел, „всички инфраструктурни проекти на ЕС трябва да са изцяло в съответствие със законодателството на ЕС за климата и енергетиката и дългосрочните цели и приоритети, включително енергийната сигурност на ЕС.“
Сигурността и конкурентоспособността на енергийните доставки ще бъдат ключов въпрос за Енергийния съюз, казват депутатите, като настояват ЕС и неговите държави членки да преговарят „с един глас с трети страни“ при изготвянето на енергийни договори и да дадат на Европейската комисия по-силна роля „в преговорите, свързани с енергопотреблението“.
Евродепутатите призовават за „ревизия на съществуващото законодателство за енергийна ефективност, включително Директивата относно енергийните характеристики на сградите и Директивата относно енергийната ефективност“. Те отбелязват, че 61% от вноса на газ се използват в сгради, най-вече за отопление.
Възобновяемите източници не само намаляват зависимостта от вноса, но и играят „решаваща роля за подобряването на качеството на въздуха и създаването на работни места и растеж“, отбелязва текстът. Евродепутатите допълниха, че тяхното развитие е от „ключово значение за енергийния съюз“.
 „Изцяло интегриран вътрешен пазар за електричество може да спести на потребителите на ЕС между 12 и 40 милиарда евро годишно до 2030 г.“, заявиха евродепутатите в отделна резолюция, която също беше гласувана във вторник.
 
Пресслужба на Европейския парламент
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре