ЕП одобрява допълнителни средства за помощ за бежанци и борба срещу тероризма

ЕП одобрява допълнителни средства за помощ за бежанци и борба срещу тероризма
С гласуване в сряда Парламентът даде зелена светлина за осигуряването на 100 млн. евро спешна помощ за бежанците в ЕС и 2 млн. за наемане на нов персонал в Европейския център за борба с тероризма на Европол (ЕЦБТ). Предвид спешността, евродепутатите ускориха одобряването на средствата в първия проект за изменение на бюджета за 2016 г. Процедурата беше завършена за малко повече от месец.
„Приветствам това предложение, което ще позволи на бюджета на ЕС да предостави спешна подкрепа на територията на ЕС за справяне с последиците от настоящата бежанска криза. Парламентът действа бързо с ускореното приемане на това изменение на бюджета“, каза докладчика Жозе Мануел Фернандеш (ЕНП, Португалия), чийто доклад беше приет с 584 гласа „за“, 64 „против“ и 33 „въздържал се“.
„Въпреки това, аз съжалявам, че тази инициатива представлява поредния ad hoc механизъм, въведен без цялостна стратегия за справяне с кризата и без пълно спазване на правомощията на Парламента като равнопоставен законодател, предвид факта, че новият инструмент не е основан на предложение по обикновената законодателна инициатива“, добави той.
С оглед на сегашния приток на бежанци и мигранти в Съюза, 100-те милиона евро за хуманитарна помощ представляват първия транш от новия 700-милионен инструмент за предоставяне на спешна помощ, предложен от Комисията на 2 март. Наред с други неща, средствата могат да се използват за хранителна помощ, спешната медицинска помощ, подслон, вода, хигиена, защита и образование.
В отговор на последните терористични атентати, допълнителни 2 млн. евро ще бъдат дадени за подсилване на персонала в Европейския център за борба с тероризма (ЕЦБТ), създаден от Европол на 1 януари 2016 г. Очаква се той да бъде ключов играч в борбата срещу тероризма в ЕС.
Нужда от постоянен механизъм за хуманитарна помощ в ЕС
Евродепутатите приветстват факта, че средствата за подпомагане на бежанците в Съюза няма да бъдат изтеглени от вече съществуващи програми за хуманитарна помощ извън ЕС. Вместо това, те ще бъдат преразделени от фонд „Убежище, миграция и интеграция” (AMIF).
Все пак те подчертават, че тези 100 млн. евро трябва да бъдат заместени с нови пари. Те също така настояват да се предвиди по-устойчива правна и бюджетна рамка, която да позволи бъдещото мобилизиране на хуманитарна помощ в рамките на Съюза.
 
Пресслужба на Европейския парламент
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре