ЕП подкрепя присъединяването на Литва към Еврозоната

ЕП подкрепя присъединяването на Литва към Еврозоната
Литва трябва да приеме еврото от 1 януари 2015 година. Това е записано в приетата от Европейския парламент резолюция. Позицията на ЕП съвпада с препоръките на Европейската комисия и с позицията на Съвета от юни тази година.

Резолюцията беше приет в Страсбург на 16 юли 2014 г. с 545 гласа „за“, 116 „против“ и 34 „въздържал се“. В документа е записано, че ЕП подкрепя присъединяването на Литва към Еврозоната на 1 януари 2015 година.

„Това е добра новина за Литва, за балтийските държави и за стабилността на Европа. От 2006 г. насам бе извършена много работа за постигането на ниска инфлация, стабилен валутен курс, нисък бюджетен дефицит и приемливо съотношение между дълг БВП. Нека поздравим Литва за влизането ѝ в Еврозоната!“, заяви докладчикът Вернер Ланген (ЕНП, Германия).

Членовете на Европейския парламент приветстват факта, че Литва изпълнява всички критерии за присъединяване към Еврозоната: средномесечна инфлация за последните 12 месеца от 0,6% (доста под референтната стойност от 1,7%); консолидиран държавен дефицит през 2013 г. в размер на 2,1% от БВП (при референтна стойност от 3%) и брутен публичен дълг от 39,4% от БВП (доста под референтната стойност от 60%).

Литва ще стане 19-тият член на Еврозоната след Латвия (2014 г.), Естония (2011 г.), Словакия (2009 г.), Кипър и Малта (2008 г.), Словения (2007 г.), Гърция (2001 г.) и Белгия, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерландия, Австрия, Португалия, Франция и Финландия (1999 г.).

Европейският парламент има консултативна роля в процеса на проверка на готовността на страните за присъединяване към Еврозоната. Последната дума по въпроса ще има Съветът по общи въпроси, който ще заседава по темата на 23 юли.

 
Пресцентър на "Европа Директно" в Смолян по информация на Европейския парламент
 
 

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре