ЕП призова страните членки да ускорят пренастаняването на бежанци

ЕП призова страните членки да ускорят пренастаняването на бежанци

Парламентът днес призова отново страните от ЕС да изпълнят задълженията си за приемане на лица, търсещи убежище от Гърция и Италия, като с приоритет са непълнолетните лица без придружители.

Евродепутатите осъдиха факта, че въпреки споразумението за пренастаняване на 160 000 бежанци от Гърция и Италия до септември 2017 г., до момента държавите членки са преместили едва 11% от общия им брой (18 770 души до 16 май). Те смятат за разочароваща липсата на солидарност и споделяне на отговорност.

В резолюция, подкрепена от 398 гласа „за“ срещу 134 „против“, с 41 „въздържал се“, Парламентът призова държавите членки да изпълнят своите задължения и да дадат приоритет на преместването на деца без семейства и други уязвими лица. Евродепутатите посочиха, че до момента само едно непълнолетно лице е било преместено.

Евродепутатите разкритикуваха редица държави членки за ограничаващи и дискриминационни преференции, като например преместването само на самотни майки или изключването на кандидати от определени националности като еритрейци, както и прилагане на прекалено всеобхватни проверки за сигурност. Повечето страни все още изостават от поставените им цели. Четири държави са преместили драстично малък брой лица, търсещи убежище, а други две все още не участват.

Финландия и Малта са единствените държави, които са на път да изпълнят поставените цели. Парламентът ясно заявява, че дори ако страните членки не достигнат поставените цели за пренастаняване на бежанците до септември, те ще трябва да продължат да приемат лицата, които отговарят на условията за прием. Евродепутатите предлагат удължаване на срока за разпределение на бежанците до приемането на нов дъблински регламент.

На фона на острата миграционна и бежанска криза от лятото на 2015 г. ЕС прие две спешни решения за преместването на хиляди бежанци. 160 000 лица, търсещи убежище, които са с висок шанс да получат статут на бежанци, трябва да бъдат преместени до септември 2017 г. от Италия и Гърция в други държави членки, където да бъдат разгледани техните молби.

В последващо решение, прието от Съвета през септември 2016 г., на което Парламентът се противопостави, държавите членки се споразумяха 54 000 от тези 160 000 места да бъдат използвани за допускането на сирийски бежанци от Турция по силата на споразумението между ЕС и тази страна, а не за преместване на лица от Италия и Гърция.

Според данни на ВКБООН /Върховният комисариат на ООН за бежанците / до момента в Гърция са останали около 50 000 лица, търсещи убежище. В Италия през 2016 г. пристигнаха рекордните 181 436 души.

Информационно бюро на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре