Евродепутатите призовават за надзор на основните права в страните от ЕС

Евродепутатите призовават за надзор на основните права в страните от ЕС
За да се прекрати настоящият реактивен подход в случаи на опасения от нарушения на основните права, Европейската комисия трябва да създаде задължителен механизъм, който да докладва ежегодно за състоянието на демокрацията, върховенството на закона и основните права във всички държави от ЕС. Това се казва в резолюция на ЕП, която беше приета на 25 октомври.
Този механизъм трябва да включва обективни показатели и ясен и постепенен подход за коригиране на нарушения. Той трябва също така да замени Механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния.
„Европейският съюз вече има инструменти за налагане на изпълнението на политики във всички други сфери: защита на конкуренцията, полицейско и правосъдно сътрудничество, външни политики..., но нашите основни ценности не са защитени от механизми, които да са достатъчно силни, за да гарантират тяхното отстояване в целия ЕС“, каза докладчикът по въпроса Софи ин‘т Велд (АЛДЕ, Нидерландия) по време на дебата преди гласуването. Инициативата беше приета с 405 гласа „за“ към 171 „против“ с 39 „въздържали се“.
Новият механизъм трябва да гарантира, че всички държави членки на ЕС уважават ценностите, заложени в договорите за ЕС, и да изложи ясни, аполитични критерии, основани на доказателства, за оценка на техните постижения в сферата на демокрацията, върховенството на закона и основните права. Това трябва да стане по систематичен начин и на равни начала, се казва още в текста.
Предложението на Парламента за механизъм на ЕС демокрация, върховенство на закона и основни права цели да инкорпорира всички съществуващи инструменти в тази сфера в едно и гарантира пълната им употреба. Друга цел е да се премахне разликата между мониторинга, който е в сила за кандидатите за членство в ЕС, и липсата на ефективни инструменти по отношение на държавите, които вече са членове. Накрая, механизмът предвижда редовни дебати по въпросите на демокрацията, върховенството на закона и основните права в институциите на ЕС и националните парламенти.
Следващите  стъпки ще бъдат Парламентът да поиска Комисията да представи предложение за сключването на Пакт на Съюза за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права до септември под формата на междуинституционално споразумение, което да допълни съществуващите механизми, до септември 2017 г. Комисията ще трябва да даде обоснован отговор на искането на Парламента.
Как ще  работи механизмът?
Всяка година Европейската комисия, след консултиране с независима експертна група, ще изготвя оценка на състоянието на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в държавите членки, както и специфични за всяка държава препоръки. Те ще бъдат базирани на показатели като разделението на властите, свободата и плурализма в медиите и достъпа до правосъдие.
Докладът ще представлява основата за всякакви допълнителни действия на Комисията и ще установява ясен и прогресивен подход, от започването на диалог със съответната държава членка, през активирането на член 7, параграф 1 от Договора за ЕС за ранно предупреждение, преди да се е стигнало до сериозно нарушение, до последната стъпка, която е активирането на член 7 от Договора за ЕС, според който правото на глас в Съвета на съответната държава членка може да бъде отнето.
 
Пресслужба на ЕП
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре