Menu

Европейски информационен център "Европа Директно" Смолян
Искаме да чуем вашето мнение!
Това проучване е напълно анонимно.
Четвъртък, 12 Май 2016 18:52

ЕП призовава за европейска програма за планинските региони

Публикувана от Прочетена 1080 пъти
Политиците трябва да се съгласят на ясна дефиниция за „планинските региони“ като основа за общоевропейска стратегия за привличане на инвестиции в зелени работни места, малки фирми и земеделие в тях, казаха евродепутатите в необвързваща резолюция, одобрена на пленарното заседание във вторник.
„Планините съставят 30% от територията на ЕС, като същевременно 17% от гражданите на ЕС живеят в тези области. Ето защо е важно да има програма за развитие на планинските райони. Тази програма би могла постепенно да се превърне в стратегия за планините в Европа като част от политиката на сближаване“, заяви докладчикът Илияна Йотова (С&Д). Резолюцията бе одобрена с 553 гласа „за“, 63 „против“ и 49 въздържали се.
Евродепутатите призовават Европейската комисия да въведе работна дефиниция на „планинските региони“ за целите на политиката за сближаване (регионалната политика), вземайки предвид надморската височина, достъпността и наклона и включвайки вулканичните региони по островите и най-отдалечените региони, както и области, които не са планински, но са силно интегрирани с планинските райони.
Те твърдят, че планинските региони се нуждаят от допълнителна подкрепа, за да преодолеят специфичните предизвикателства, които споделят, като измененията на климата, осигуряването на целогодишни работни места, а не само на сезонни такива, насърчаването на икономическото развитие, предотвратяването и управлението на природните бедствия и опазването на околната среда.
Парламентът призовава Комисията да работи за създаването на „Програма за планинските региони на ЕС“, която да послужи като основа за стратегия на ЕС, насочена към постигането на дългосрочно развитие на планинските региони и районите, зависими от тях. Той също така призовава Комисията да представи съобщение, съдържащо тази програма, и впоследствие Бяла книга за развитието на планинските региони, въз основа на най-добрите практики и с участието на местните, регионалните и националните органи, както и всички други заинтересовани страни.
Приетият текст представя няколко предложения относно необходимостта да се подкрепят малките и средни предприятия в тези области, осигуряването на достъпност и свързаност, опазването на околната среда при експлоатация на възобновяемите енергийни източници, подкрепата за обучение и образование с акцент върху обучението и двойното образование, особено в зелените работни места, както и разработването на множество селскостопански продукции.
Информационно бюро на Европейския парламент в България
 
Вашият коментар...
0 страхотни коментаря!

Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!