ЕС обявява помощ от 232 милиона евро за борба с коронавируса

ЕС обявява помощ от 232 милиона евро за борба с коронавируса
Европейската комисия работи денонощно на всички фронтове в подкрепа на държавите членки на ЕС и на международните усилия за предотвратяване разпространението на коронавируса (COVID-19).
 
За да повиши глобалната готовност, предотвратяването и ограничаването на вируса, Комисията обяви нов пакет от финансова помощ на стойност 232 милиона евро. Една част от тези средства  ще бъде разпределена незабавно за различни сектори, а останалата ще бъде отпусната през следващите месеци.
 
 
Следвайки развитието в Италия, Комисията засилва подкрепата си за държавите членки в контекста на текущата работа по подготовка, действия в извънредни ситуации и планиране на реакцията.
 
Новото финансиране от ЕС ще помогне за откриване и диагностициране на заболяването, за грижи за заразени хора и за предотвратяване на по-нататъшно предаване в този критичен момент.
 
От пакета помощ от 232 милиона евро:
 
-       114 милиона евро ще бъдат в подкрепа на Световната здравна организация (СЗО), по-специално глобалния план за готовност и реакция. Това има за цел да засили готовността за извънредни ситуации свързани с общественото здраве и ответната работа в страни със слаби здравни системи и ограничена устойчивост. Част от това финансиране подлежи на одобрение от бюджетните органи на ЕС.
 
-       15 милиона евро са планирани да бъдат отпуснати в Африка, включително за Института Пастьор в Дакар, Сенегал, за подкрепа на мерки като бърза диагностика и епидемиологично наблюдение.
 
-       100 милиона евро, от които 90 милиона евро за публично-частно партньорство с фармацевтичната промишленост за търсене на ваксина и 10 милиона евро за изследователски проекти по епидемиология, диагностика, терапия и клиничен мениджмънт по отношение на ограничаването и превенцията.
 
-       3 милиона евро са отпуснати по линия на Механизма за гражданска защита на ЕС за полети за репатриране на граждани на ЕС от Ухан.
 
Представителство на Европейската комисия в България
 
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре