Евродепутатите приеха въвеждането на цифрови визи за повишаване сигурността на Шенгенското пространство

Евродепутатите приеха въвеждането на цифрови визи за повишаване сигурността на Шенгенското пространство

•          Визите ще станат по-сигурни и по-трудни за фалшифициране

•          Членовете на ЕП настояват за приобщаване и достъпност, независимо от езиковите умения, увреждания или слабо интернет покритие

Евродепутатите гласуваха нов закон за цифровизиране на шенгенските визи, който ще ги направи по-сигурни и достъпни.

След постигнатото споразумение със Съвета през юни Парламентът одобри цифровизираните визови процедури за Шенгенското пространство с 573 гласа „за“, 36 „против“ и 16„въздържал се“ (цифровизиране на процедурата за издаване на визи) и 548 гласа „за“, 37„против“ и 9 „въздържал се“ (регламентът за визовия стикер).

Чрез цифровизиране на процеса на кандидатстване за визи, законодателството цели да намали разходите и усилията, необходими за подаване на заявление, като същевременно се гарантират хармонизирани практики в цяла Европа и се подобрява сигурността.

Заявленията за издаване на визи ще бъдат обработвани от единна онлайн платформа, която ще информира кандидатите коя държава ще получи тяхното заявление (в случай на пътувания в няколко държави). Новите криптографски подписани визи са по-сигурни и по-трудни за фалшифициране.

В преговорите със Съвета членовете на ЕП гарантират, че новата система е достъпна за всички, независимо от езиковите умения, увреждания или слабо интернет покритие.

 

Цитат

В дебата преди гласуването докладчикът Матяж Немец, (С&Д, Словения) заяви: „В момента Европа изостава от нейните партньори в областта на цифровите визови процедури. С тази реформа ще наваксаме и целият процес ще стане по-евтин и по-лесен за кандидатите. Това също ще направи злоупотребата със системата по-трудна, което ще направи процеса по-сигурен. Единната платформа на ЕС за кандидатстване за визи ще бъде градивен елемент за възприемането на Европа като единна географска единица“.

Контекст

След стартирането на Визовата информационна система (ВИС) и други бази данни в областта на правосъдието и вътрешните работи, части от визовата процедура в ЕС бяха цифровизирани, но заявленията за издаване на визи и стикерите, подавани на успешните кандидати, остават в аналогична форма.

Последното преразглеждане на Визовия кодекс на ЕС изрично предвижда възможност за подписване на заявления по електронен път, което проправя пътя за напълно цифровизирана процедура за кандидатстване за виза.

С приемането на законодателството членовете на ЕП отговарят на желанията на гражданите, изразени в заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа, за подобряване на цифровия достъп до обществени услуги (предложение 31, параграф 6)

Следващи стъпки

След като Съветът също официално приеме законодателството, то ще бъде публикувано в Официален вестник на ЕС. Ще влезе в сила на двадесетия ден след публикуването му.

 

Европейски  парламент, Бюро за връзки в България
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре