Европейската година на гражданите продължава и през 2014

Европейската година на гражданите продължава и през 2014
Като успешна и с приобщаващо участие на гражданите във формиране на политиките на Европейския съюз се определи 2013 година, която бе обявена за година на гражданите. Тъй като през май тази година ще се проведат избори за Европейски парламент, а той ще породи институционални промени, Европейската комисия счита, че е подходящо и през 2014 година да продължат дейностите, свързани с Европейската година на гражданите.
Гражданите се почувстваха значими! Това бе най-важният резултат, постигнат през 2013 година с различните средства на информираност и с прояви, насочени към активност  и сближаване на хората, ползващи директно европейските си права. Под мотото „Важна е Европа, важен си ти! Участвай в дебата!” Европейската година  стимулира  директен дебат на политиците  с гражданите в цяла Европа за това как трябва да изглежда Европейският съюз в бъдеще и какви реформи са необходими за подобряване на ежедневието на гражданите, за изграждане на визия на ЕС през 2020 г. Такъв дебат за първи път се проведе и в България.
Постигането на конкретни резултати  с поевтиняването на роуминг тарифите, подобряването на правата на жертвите на престъпления и улесняването на пазаруването онлайн за потребителите и др. показа, че политиката на Европейския съюз е последователна в полза на гражданите, или както емоционално се определя „гражданите са сърцето на европейския проект”. Това е и основната причина през 2014 година да продължим да работим за правата на гражданите и за възможностите ни да гласуваме и изберем силен Европейски парламент, който да приема законодателство за общ интерес на европейците и на всеки гражданин поотделно.

Пресцентър "Европа Директно" - Смолян
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре