Европейската изложба, открита от “Европа Директно“ в Смолян, е на гости в музея

Европейската изложба, открита от “Европа Директно“ в Смолян, е на гости в музея

По покана на Регионален исторически музей “Стою Шишков” гостуващата на Европейски информационен център „Европа Директно”- Смолян, пътуваща изложба „Наследството на Римските договори за днешна Европа: 1957-2017 “, е експонирана в залите на музея. Там ще остане за 10 дни.

След това изложбата ще може да се разгледа и във фоайето на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“, където от18 до 21 октомври ще се проведе 14-ото Международно туристическо изложение "Планините на България – гостоприемство в четири сезона". Поканата бе отправена от изпълнителния директор Георги Пампоров на Организацията за управление на туристически район "Родопи" с уверение, че изложбата ще е полезна за стотиците гости от страната и чужбина.

В пътуващата изложба „Наследството на Римските договори за днешна Европа: 1957-2017 “ са представените фото копия още от зараждането на идеята за обединена Европа. Показани са първите стъпки в икономическата и политическа интеграция на държавите, основали Европейската икономическа общност. Припомня се създаването на европейските институции и техните правомощия, създаването на Единния пазар и Икономически паричен съюз след договора от Маастрийхт.

Отбелязани са факти за социалните измерения и европейското гражданство, бъдещите предизвикателства пред развитието на Европа.

Изложбата е базирана на архивни документи и изображения от Историческия архив на Европейския съюз и Дипломатическия исторически архив на Италианското Министерство на външните работи, сързани със създаването и развитието на ЕС през изминалите 60 години.

„Европа Директно” - Смолян

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре