Европейският парламент обявява извънредно положение в областта на климата

Европейският парламент обявява извънредно положение в областта на климата
В навечерието на Конференцията на ООН по изменението на климата (COP25) в Мадрид, която ще се проведе от 2 до 13 декември, Парламентът одобри резолюция, която обявява извънредно положение в областта на климата и околната среда в Европа и света. Той също така изисква от Комисията да гарантира, че всякакви законодателни и бюджетни предложения напълно съответстват на целта за ограничаване на глобалното затопляне под 1,5 °C.
 
В отделна резолюция Парламентът изисква ЕС да представи пред Конвенцията на ООН по изменение на климата своята стратегия за постигане възможно най-скоро и най-късно до 2050 г. на климатична неутралност. Евродепутатите призовават новия председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен да включи цел от 55% за намаление на парниковите газове до 2030 г. в Европейския зелен пакт.
 
Евродепутатите заявяват, че сегашните амбиции за намаляване на емисиите от морския и въздушния транспорт не са достатъчни. Всички страни трябва да включат емисиите от тези видове транспорт в своите планове за национален принос за опазването на околната среда, отбелязват те, и призовават Европейската комисия да предложи включването на морския сектор в схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ).
 
Страните на ЕС трябва най-малко да удвоят своя финансов принос към Зеления фонд за климата, заявява Парламентът. Държавите членки на ЕС са най-големите донори на публично финансиране за климата и бюджетът на ЕС трябва да съответства напълно на международните му ангажименти. Евродепутатите също така отбелязват, че обещанията на развитите държави не постигат общата цел от 100 млрд. долара годишно след 2020 г.
 
В заключение ЕП настоява държавите членки на ЕС да спрат поетапно директните и индиректните субсидии за изкопаеми горива до 2020 г.
 
Резолюцията за обявяване на извънредно положение в областта на климата и околната среда беше приета с 429 гласа „за“, срещу 225 гласа „против“ и 19 гласа „въздържал се“. Европейският парламент прие резолюцията относно Конвенцията на ООН по изменение на климата (COP25) с 430 гласа „за“, срещу 190 гласа „против“ и 34 гласа „въздържал се“. Редица страни, местни власти и научни изследователи обявиха, че нашата планета е изправена пред извънредно положение в областта на климата. Европейската комисия вече предложи цел от нулеви нетни емисии до 2050 г., но Европейският съвет още не го е приел, тъй като Полша, Унгария и Чехия се противопоставят.
 
Председателят на Парламента Давид Сасоли ще вземе участие в официалното откриване на Конференцията на ООН по изменението на климата (COP25) в Мадрид на 2 декември, а делегацията от Европейския парламент, водена от Бас Ейкхаут (Зелените, Нидерландия), ще участва в проявата от 9 до 14 декември.
 
Пресслужба на Европейския парламент
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре