Парламентът одобри допълнителни 401,3 млн. евро за миграция

Парламентът одобри допълнителни 401,3 млн. евро за миграция
Парламентът одобри допълнителни 401,3 млн. евро финансиране от ЕС за справяне с бежанската криза. Средствата, предложени от Европейската комисия и одобрени в понеделник от Комисията по бюджетите на ЕП, ще отидат за европейските страни, които са най-сериозно засегнати от бежанския поток, за трети страни, които приютяват най-голям брой сирийски бежанци, както и за трите агенции на ЕС, които изпълняват най-много задачи, свързани с бежанците.

Освен че одобри непосредствените бюджетни промени, които бяха необходими за изпълнението на решенията относно мигрантите, на неформалното заседание на Европейския съвет от 23 септември, Парламентът подчерта, че седемгодишната бюджетна рамка на ЕС трябва да бъде преразгледана, за да може да се приложат дългосрочни бюджетни мерки за справяне с проблем, който също може да се окаже дългосрочен. След като Съветът и Парламентът вече одобриха мерките, спешната помощ може да бъде предоставена моментално.

„Парламентът разбира колко спешно е положението и беше готов да действа за увеличаването на ресурсите за справяне с безпрецедентния брой бежанци и мигранти. При все това, имайки предвид, че бежанската криза вероятно ще продължи да представлява проблем в идните години, ние искаме да осигурим адекватни ресурси и в дългосрочен план по време на преразглеждането на многогодишната финансова рамка на ЕС през 2016 г.“, каза докладчикът за изменението на бюджета за 2015 г. Ейдер Гардиасабал Рубиал (С&Д, Испания).

Информационно бюро на ЕП в България
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре