Качеството на потребителските продукти: Евродепутатите се обявяват срещу двойните стандарти

Качеството на потребителските продукти: Евродепутатите се обявяват срещу двойните стандарти

Фирмите, които продават един и същи продукт в целия ЕС, но с различаващо се съдържание в отделните държави, не трябва да го етикетират и брандират по привидно идентичен начин, тъй като това може да заблуди потребителите, казват евродепутатите.

Множество тестове и изследвания, извършени в няколко държави – членки на ЕС, предимно от Централна и Източна Европа, показват, че продукти, рекламирани и продавани под една и съща марка и с на пръв поглед идентична опаковка, всъщност се различават по състав в ущърб на потребителите. Тези различия са открити не само в хранителни продукти, като например рибни пръчици, разтворими супи, кафе и безалкохолни напитки, но и в други стоки, като перилни и миещи препарати, козметика, тоалетни принадлежности и продукти, предназначени за бебета.

В доклад, одобрен 33 гласа „за“ срещу три „против“ и един „въздържал се“, Комисията на ЕП по вътрешен пазар и защита на потребителите препоръчва серия от мерки за целия ЕС, както и на национално равнище за справяне с проблема „двоен стандарт“.

Докладчикът Олга Сехналова (С&Д, Чехия) заяви: „Продуктите с двоен стандарт подкопават доверието на гражданите в справедливото функциониране на вътрешния пазар на ЕС. Ако продуктът се продава под една и съща марка и опаковка, той трябва да има същия състав. Ако производителят желае да пригоди продукта за различните пазари, потребителите имат право да знаят и да са наясно с тази промяна за всеки отделен продукт. Трябва да гарантираме, че всички подвеждащи практики са забранени и че предложените инициативи няма да останат само на хартия.“

Членовете на ЕП призовават за засилване на трансграничното сътрудничество и обмен на информация, включително за потенциално несъответстващи на правилата продукти и възможни нелоялни практики, между националните органи за защита на потребителите, органите, отговарящи за качеството на храните, асоциациите на потребителите и Европейската комисия, за да се справят с двойния стандарт и да гарантират, че правилата се прилагат по-добре и по-последователно.

Необходимо е да се разработи общ подход за тестване, за да се съберат надеждни и съпоставими доказателства и да се установи колко сериозен и широко разпространен е проблемът с „двойния стандарт“. Резултатите трябва да бъдат оповестени в публично достъпна база данни и да бъдат анализирани „не по-късно от края на тази година“, зявява парламентарната комисия.

Евродепутатите приветстват законодателното предложение на Европейската комисия за „Нов търговски механизъм за потребителите“ от април 2018 г., изменящо Директивата за нелояните търговски практики, но настояват, че за да се справи с двойния стандарт на продуктите, то трябва да бъде допълнително пояснено. „Резултатът от законодателния процес трябва да представи ясно определение на това какво може да се счита за „двоен стандарт“ и как трябва да се оценява и разгледа всеки случай“, се казва в комисията.

Евродепутатите приканват производителите да обмислят включването на специално лого върху опаковката, което да показва, че съдържанието и качеството на една и съща марка, са еднакви за целия ЕС.

Докладът на Олга Сехналова ще бъде подложен на гласуване в пленарна зала по време на септемврийската пленарна сесия. Новото законодателно предложение за изменение на Директивата за нелоялни търговски практики се очаква да бъде подложено на гласуване в Комисията на ЕП по вътрешен пазар и защита на потребителите през ноември.

Информационно бюро на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре