Общо зарядно устройство: Европейският парламент настоява за обвързващи правила преди лятото

Общо зарядно устройство: Европейският парламент настоява за обвързващи правила преди лятото
Според някои оценки на въздействието, всяка година в световен мащаб се генерират около 50 милиона тона електрически и електронни отпадъци, което средно представлява повече от 6 кг на човек.
 
Европейският парламент призовава Европейската комисия да представи задължителни правила за общо зарядно устройство най-късно до юли.
 
Съществува „спешна необходимост от регулаторни действия“ за намаляване на електрическите и електронните отпадъци и за предоставяне на възможност на потребителите да правят устойчив избор, казват евродепутатите в резолюция приета с 582 гласа „за“, 40 гласа „срещу“ и 37 гласа „въздържал се“, в която призовават за задължителното въвеждане на общи зарядни за всички мобилни устройства.
 
Парламентът призовава Европейската комисия (Комисията) да приеме преди юли 2020 г. делегиран акт, предвиден през 2014 г. в Директивата за радиосъоръженията, или, ако е необходимо, да представи нова законодателна мярка преди тази дата.
 
Без да възпрепятства иновациите, Комисията следва да гарантира, че ще бъде извършван „редовен преглед на законодателната рамка за общо зарядно устройство, предвид техническият напредък“. Евродепутатите отново подчертават важността на научните изследвания и иновациите за подобряване на съществуващите технологии и създаването на нови.
 
Парламентът призовава Комисията:
• да предприеме мерки за гарантиране на съвместимостта на различните безжични зарядни устройства с различни мобилни устройства;
• да обмисли предлагането на законодателни инициативи за увеличаване на количеството събрани и рециклирани кабели и зарядни устройства в държавите членки;
• да гарантира, че потребителите няма да продължават да бъдат задължени да купуват нови зарядни устройства с всеки нов електроуред: трябва да се въведат стратегии за отделянето на продажбата на зарядни устройства от продажбата на електроуреди, казват евродепутатите, подчертавайки обаче, че „всяка мярка насочена към отделяне, следва да избягва потенциално по-високи цени за потребителите“.
 
Информационното бюро на Европейския парламент в България
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре