ЕП иска задължителни сертификати за вносителите на минерали

ЕП иска задължителни сертификати за вносителите на минерали
Вносителите от ЕС на калай, тантал, волфрам и злато за производството на потребителски стоки трябва да бъдат сертифицирани от ЕС, за да се гарантира, че търговията с минералите не подхранва конфликти и не допринася за нарушенията на човешките права във високорискови зони. Това се посочва в позицията на Европейския парламент относно предложението за регламент, приета на 20 май с 402 гласа „за“, 118 „против“ и 171 въздържали се. С 400 гласа „за“, 285 „против“ и 7 въздържали се  ЕП измени предложението на Европейската комисия, както и това на парламентарната комисия по международна търговия, и поиска задължително сертифициране на „всички вносители от ЕС“.

Защо се налага задължително сертифициране? Калай, тантал, волфрам и злато се използват в много потребителски продукти в ЕС, по-специално в автомобилостроенето, електрониката, космическите изследвания, производството на опаковки, строителството, осветлението, индустриалните машини и производството на инструменти, както и в бижутерията. Тази законодателна инициатива потенциално засяга 880 000 производители от ЕС, повечето от които са представители на малки или средни предприятия.

Тъй като металните топилни пещи и златните рафинерии са последното място, на което произходът на минералите може да бъде проследен ефективно, депутатите стигат по-далеч от подхода на Европейската комисия за „самосертифициране“. Те призовават топилните пещи и рафинериите да преминават през задължителен, независим одит от трета страна, за да се проучат практики им за оценка на риска от действията им.

Членовете на ЕП призовават също така Европейската комисия да предостави на микропредприятията и на малките и средни фирми, които желаят да получат сертификат, финансова подкрепа чрез програмата на ЕС COSME (за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средни предприятия/. Парламентът също така настоява за строг  постоянен контрол на схемата, който да бъде преразгледан две години след влизането ѝ в сила, а впоследствие – на всеки три години (вместо след три години от влизането в сила и на всеки шест години, както беше планирано от ЕК).

Пресцентър на "Европа Директно" в Смолян по информация на българската пресслужба в ЕП
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре