Роботика: ЕП призовава за общоевропейски правила за отговорност

Роботика: ЕП призовава за общоевропейски правила за отговорност
В резолюция, гласувана в четвъртък, евродепутатите отбелязват, че са необходими общоевропейски правила в областта на роботиката, например, за подсилване на етичните стандарти или за установяване на отговорността при инциденти, свързани с автономни превозни средства.
Евродепутатите приканват Европейската комисия да излезе със законодателно предложение, което да включва правила в сферата на роботиката и изкуствения интелект. Целта е техният икономически потенциал да може да се използва напълно, докато се гарантира еднакво ниво на безопасност и сигурност. Tе отбелязват, че в няколко държави са планирани регулаторни стандарти относно роботите и посочват, че ЕС трябва да поеме водещата роля при определянето на тези стандарти, така че да не бъде необходимо да следва правилата, установени от трети страни.
Докладчикът Мади Делво (С&Д, Люксембург) каза: „Въпреки че съм доволна, че моят доклад беше приет, аз съм и разочарована от отказа на дясната коалиция АЛДЕ, ЕНП и ЕКР да вземе предвид възможните негативни последици за пазара на труда. Те отказаха провеждането на открит дебат с поглед към бъдещето и по този начин пренебрегнаха тревогите на гражданите.“
Евродепутатите подчертават, че изготвянето на законодателство в тази област е от най-належаща потребност, за да могат да се изяснят въпросите, свързани с отговорността, особено по отношение на автономните превозни средства. Те призовават за изготвяне на схема за задължително осигуряване, която да бъде допълнена от фонд, за да се гарантира, че жертвите в инциденти, които включват автономни автомобили, ще бъдат изцяло обезщетени за вредите.
Евродепутатите приканват Комисията в дългосрочен план да създаде специален правен статут за роботите, така че да се установи кой трябва да носи отговорност в случай на причинена от тях вреда.
Бързото развитие на роботите би могло да доведе до промени на пазара на труда чрез създаването, изместването и загубата на някои работни места. Евродепутатите призовават Комисията да следи внимателно тези тенденции, подчертавайки, че нарастващото използване на роботиката повдига също така и етични въпроси, свързани с неприкосновеността на личния живот и безопасността на хората. Те предлагат кодекс за поведение с доброволен характер в областта на роботиката за изследователи и проектанти, за да се гарантира, че роботите действат в съответствие с правни и етични стандарти и че проектирането и използването им зачитат човешкото достойнство.
Те също призовават Комисията да обмисли възможността за създаване на Европейска агенция за роботика и изкуствен интелект, която да предостави необходимия технически, етичен и регулаторен експертен опит в подкрепа на съответните публични участници.
Резолюцията бе приета с 396 гласа „за“ срещу 123 „против“, с 85 „въздържали се“. Комисията не е задължена да следва препоръките на Европейския парламент, но в случай на отказ, тя трябва да изложи своите аргументи за това.
 
 Информационно бюро на Европейския парламент в България
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре