Сигурността и „Планът Юнкер“ в центъра на дебата с Доналд Туск

Сигурността и „Планът Юнкер“ в центъра на дебата с Доналд Туск
„Европейският стратегически план за инвестиции не е магическо решение. Но, ако някой има идея как да преодолее икономическата криза с един ход, моля да се изправи“, заяви председателят на Европейския съвет Доналд Туск в дебата за резултатите от Европейския съвет през декември, който също така обхвана темата за избягването на данъци, както и — в навечерието на Парижките атаки — сигурността и резервационните данни на пътниците.

Г-н Туск поиска съдействие от Европейския парламент, за да се гарантира започването на плана Юнкер още през юни. Председателят на Съвета се ангажира със засилване на борбата срещу избягването на данъци и агресивното данъчно планиране, която той счита за „въпрос на справедливост и най-вече социална справедливост“. Г-н Туск заяви, че споразумението за резервационните данни на пътниците (PNR данни) изисква постигането на сложен и деликатен баланс между сигурност и свобода. Той призова за единна европейска система за PNR данни: „Една бъркотия от 28 отделни национални системи е уязвима от гледна точка на пропуски. Тя би компрометирала защитата на личните данни на гражданите, без да защитава в достатъчна степен тяхната сигурност“, заяви Доналд Туск.

Българска редакция на Пресслужбата на Европейския парламент
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре