Сигурност, заетост, цифров пазар: Латвия представи плановете си начело на Съвета

Сигурност, заетост, цифров пазар: Латвия представи плановете си начело на Съвета
След неотдавнашните терористични атаки във Франция е важно да защитим европейските ценности, заяви латвийската министър-председателка Лаймдота Страуюма в дебат на 14 януари в ЕП за приоритетите на Рига по време на шестмесечното председателство на Съвета на ЕС. Някои депутати приветстваха ангажимента за законодателство за ползването на данните за авиопътниците за целите на сигурността, други настояха за подкрепа за инвестициите и икономическия растеж, както и за доизграждане на дигиталния пазар.

Г-жа Страуюма обяви, че целите на латвийското председателство са "конкурентна, цифрова и силна в международен план Европа". Тя каза: "Ние целим да защитим европейските ценности - свободите, сигурността, правосъдието и толерантността, които характеризират Европа. Бих искала да укрепим нашето сътрудничество и да създадем синхронизирани действия и програма между Съвета и Парламента."

"Латвийското председателство е символ на помирението в европейската история; преди трийсет години никой не би могъл да си го представи", заяви председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Той обяви подкрепата на Комисията за цели като създаването на работни места и растеж, рестартирането на инвестициите, задълбочаването на икономическия и паричния съюз и доизграждането на единния дигитален пазар.

Пресцентър на "Европа Директно" в Смолян по информация на Европейския парламент
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре