Таксономия: ЕП не възразява срещу включването на газа и ядрените дейности

Таксономия: ЕП не възразява срещу включването на газа и ядрените дейности

Не беше постигнато абсолютното мнозинство от членовете на ЕП, необходимо за отхвърляне на предложението на Комисията

 

Ако и Съветът не възрази, делегираният акт за таксономията влиза в сила на 1 януари 2023 г.

Парламентът отхвърли предложението за противопоставяне на включването на ядрената енергия и природния газ като екологично устойчиви икономически дейности.

Европейският парламент не възрази срещу делегирания акт за таксономията на Комисията за включване на определени дейности, свързани с ядрена енергия и природен газ, при определени условия, в списъка на екологично устойчивите икономически дейности, обхванати от т.нар. таксономия на ЕС.

С помощта на таксономията на ЕС частните инвестиции се насочват и мобилизират за дейности, които са необходими за постигане на климатична неутралност през следващите 30 години.

Таксономията на ЕС е надежден научно обоснован инструмент за постигане на прозрачност за дружествата и инвеститорите. С нея се създава общ език, който инвеститорите могат да използват при инвестиране в проекти и икономически дейности, оказващи съществено положително въздействие върху климата и околната среда. Посредством таксономията също така се въвеждат задължения за оповестяване за дружествата и участниците на финансовите пазари.

Тъй като Комисията счита, че частните инвестиции в свързаните с газа и ядрената енергия дейности имат роля за екологичния преход, тя предложи някои подобни дейности да бъдат класифицирани като преходни дейности, допринасящи за смекчаване на последиците от изменението на климата. Включването на някои дейности, свързани с природния газ и ядрената енергия, е ограничено във времето и зависи от специфични условия и изисквания за прозрачност.

278 евродепутати гласуваха „за“ резолюцията, 328 „против“ и 33 „въздържал се“. За да може Парламентът да наложи вето върху предложението на Комисията, беше нужно абсолютно мнозинство от 353 членове. Ако Парламентът и Съветът приемат предложението до 11 юли 2022 г., делегираният акт за таксономията ще влезе в сила и ще се прилага от 1 януари 2023 г.

 

Контекст

Регламентът за таксономията е част от плана за действие на Комисията за финансиране на устойчивия растеж и има за цел да стимулира екологосъобразните инвестиции и да предотврати заблуждаващите твърдения за екосъобразност(greenwashing).

 

Европейски парламент,

Бюро за връзка в България
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре