Антитерористичните мерки не бива да застрашават основните права

Антитерористичните мерки не бива да застрашават основните права
ЕП се обяви за засилване на контрола по външните граници на Шенген. В резолюция, приета на 11 февруари 2015 г., евродепутатите се обявиха за дерадикализиращи програми, засилване на контрола по външните граници на Шенген и по-добър информационен обмен между държавите членки, за да бъде ЕС защитен от тероризма и едновременно да запази правата на гражданите. Бяха подкрепени плановете за създаване на европейска платформа за борба с тероризма в рамките на Европол, за да увеличи максимално оперативния, технически и разузнавателен обмен.

Парламентът призовава европейските страни да придвижат по-бързо законодателния пакет за защита на данните, за да могат преговорите по него да текат паралелно с тези за данните на пътниците (PNR данни) и по този начин да се изготви цялостен пакет от правила за защита на информацията. Общата резолюция бе приета с 532 гласа „за“, 136 „против“, а 36 гласуваха „въздържал се“.

Депутатите обещаха да работят „в посока финализиране на директива за PNR в ЕС до края на годината“ и насърчиха държавите членки да постигнат напредък по законодателния пакет за защита на данните, за да може преговорите по двете предложения да се провеждат паралелно. Целта е да се гарантира, че събирането и споделянето на данни се основава на съгласувана рамка за защита на информацията, която предлага задължителни стандарти за защита в рамките на ЕС. Парламентът настоя още Комисията да направи оценка на последиците от отмяната на Директивата за задържането на данни от страна на Европейския съд и да  потърси мнението на независими експерти за „необходимостта и пропорционалността“ на предложението за PNR данните.

Депутатите искат комплексен подход за овладяване на радикализма, призовавайки страните членки да:
-   инвестират в образователни и социални програми, насочени към корените на радикализма
-   противодействат на зараждането на терористични действия в онлайн пространството
-    предотвратят набирането на бойци от страна на терористичните организации
-    попречат на финансовата подкрепа и трафика на оръжие към терористите
-   създадат програми за дерадикализация

Депутатите призоваха държавите членки да предотвратят движението на заподозрени в терористична дейност чрез укрепване на контрола по външните граници. Държавите членки трябва да подобрят обмена на информация между правоприлагащите органи и агенциите на ЕС. По-конкретно те трябва да гарантират, че техните национални органи предоставят на Европол адекватна информация, посочиха европейските представители. Те заявиха, че страните членки предоставят на Европол и Евроюст само 50% от информацията относно тероризма и организираната престъпност.

Българска редакция на Плесслужбата на Европейския парламент
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре