Броят евродепутати ще бъде намален след изборите през 2019 г

Броят евродепутати ще бъде намален след изборите през 2019 г

·                Броят на евродепутатите ще намалее от 751 на 705 след Брекзит;

·                46 от 73-те депутатски места на Обединеното кралство ще бъдат освободени след Брекзит и ще се използват при евентуално разширяване на ЕС;

·                27 от британските местата ще бъдат разпределени между 14 държави членки, които в момента са по-слабо представени.

Броят на членовете на ЕП ще намалее от 751 на 705, когато Обединеното кралство напусне ЕС, освобождавайки място за възможни нови държави в ЕС.

Освен намаляването на числеността на Парламента от 751 на 705 избрани представители предложеното ново разпределение на местата, одобрено от Парламента, ще остави 46 от 73-те освободени от Обединеното кралство места в резерв след Брекзит.

Една част от тези 46 места в резерв или всички те може да бъдат разпределяни между нови държави, присъединяващи се към ЕС, или да бъдат запазени свободни, за да остане институцията по-малка.

Освен това евродепутатите подчертават, че разпределението ще се осъществи, само ако Обединеното кралство излезе от ЕС. В противен случай ще се запази настоящото положение.

Проектът за решение на Европейския съвет беше приет с 566 гласа „за“ срещу 94 „против“ и 31 „въздържал се“.

Според Член 14(2) от Договора за Европейския съюз броят на евродепутатите в Парламента не може да надвишава 750, плюс председателя. Също така представителството на гражданите е „регресивно пропорционално“ с минимален праг от шест представители за държава членка. Нито една държава членка не може да получи повече от деветдесет и шест места.

 

Казано по-просто, „регресивно пропорционалното“ представителство трябва да отговаря на две изисквания:

 

1.    .   по-малка държава не бива да получава повече места от по-голяма; и

2.     .  съотношението население/места трябва да се увеличава с нарастването на населението, преди да се закръгли до цяло число.

 

Това означава, че разпределението на места в ЕП трябва да отговаря на демографските развития в държавите членки.

 

Информационно бюро на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре