Държавна помощ: Европейската комисия одобрява схема за гаранция от 255 милиона евро за подкрепа на МСП в България в контекста на избухналата пандемия от коронавирус

|||| |||| ||||
Държавна помощ: Европейската комисия одобрява схема за гаранция от 255 милиона евро за подкрепа на МСП в България в контекста на избухналата пандемия от коронавирус

Държавна помощ: Европейската комисия одобрява схема за гаранция от 255 милиона евро за подкрепа на МСП в България в контекста на избухналата пандемия от коронавирус

Публикувана от / Европа Директно Смолян / Петък, 10 Април 2020 11:12
Европейската комисия одобри схема за публични гаранции в размер на 500 милиона лева (приблизително 255 милиона евро) в подкрепа на малките и средни предприятия (МСП) в контекста на избухналата пандемия от коронавирус. Схемата бе одобрена съгласно Временната рамка за държавната помощ, приета от Комисията на 19 март 2020 г. и изменена на 3 април 2020 г.
 
България уведоми Комисията, като се позова на Временната рамка, относно схема за гаранции в размер на 500 милиона лева (приблизително 255 милиона евро) за съществуващи или нови заеми в подкрепа на предприятия, засегнати от избухналата пандемия от коронавирус (т. нар. „Програма за гаранции на заеми в полза на МСП“ ).
 
След като капиталът на Българската банка за развитие бе увеличен чрез държавно финансиране с 500 милиона лева (255 милиона евро), тя ще осигурява публични гаранции за инвестиционни заеми и кредити за оборотен капитал за микро-, малките и средните предприятия, засегнати от избухналата пандемия от коронавирус в България.
 
 
Схемата има за цел да ограничи риска, свързан с отпускането на заеми на предприятията, които са най-силно засегнати от икономическите последици от настоящата криза. Тя ще помогне на предприятията да покрият непосредствените си нужди от оборотен капитал и инвестиции и ще гарантира, че разполагат с достатъчно ликвидни средства, за да продължат дейността си.
 
Комисията установи, че българската схема отговаря на условията, посочени във Временната рамка. По-конкретно: i) за всяко едно предприятие размерът на съответния заем е ограничен до необходимото за покриване на неговите нужди от ликвидни средства в обозримо бъдеще, ii) гаранциите ще се предоставят само до края на годината, iii) гаранциите ще бъдат ограничени до максимален срок от пет години, iv) гаранцията покрива максимум 80 % от всеки заем и v) премиите за гаранция не надвишават равнищата, предвидени във Временната рамка.
 
Поради това Комисията стигна до заключението, че схемата е необходима, целесъобразна и пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и с условията, посочени във Временната рамка.
 
Въз основа на това Комисията одобри мерките съгласно правилата на ЕС за държавните помощи.
 
Европейска комисия
 
 
Вашият FACEBOOK коментар ...

Популярни обяви

Проблясъци

  „Да имаш кураж не значи да не се страхуваш, а да си господар на сраха си.” - Марк Твен

Най - четено

Бъдещето на политиката на сближаване на ЕС за периода след 2020 г.

Бъдещето на политиката на сближаване на ЕС за периода след 2020 г.

14-06-2017 Видяна:1811

Достатъчен бюджет, синергии /обединяван...

ЕП призовава за спиране на подбуждането на омраза към мигранти и бежанци

ЕП призовава за спиране на подбуждането на омраза към мигранти и бежанци

16-12-2016 Видяна:1399

В резолюция относно състоянието на осно...

Евродепутатите настояват за намаляване на пренаселеността в затворите

Евродепутатите настояват за намаляване на пренаселеността в затворите

09-10-2017 Видяна:1073

Пренаселеността води до опасност от ради...

Миграция и човешки права

Миграция и човешки права

24-04-2018 Видяна:1705

  Европейски информационен център „Евр...

Please publish modules in offcanvas position.