ЕП призовава да се подпомогнат селскостопанските производители

ЕП призовава да се подпомогнат селскостопанските производители
ЕС трябва да направи повече, за да помогне на земеделските производители да получат справедлива възвращаемост на предлагане на храни, да се справят със смущенията на пазара и да намерят нови пазари за продукцията си, изключена от руския пазар. Това се посочва в две необвързващи резолюции, гласувани от ЕП на 7 юли. Страните членки трябва да помогнат на фермерите да обединят силите си в организации на производители и да засилят влиянието им при договаряне, добавят евродепутатите.
Резолюцията, която разглежда перспективите за млечния сектор на ЕС, беше одобрена с 510 гласа „за“, 154 „против“ и 44 въздържали се. А резолюцията за плодовете и зеленчуците, която разглежда развитието на сектора в ЕС след реформата от 2007 г., беше одобрена с 598 гласа „за“, 53 „против“ и 41 въздържали се.
Парламентът призовава Комисията и страните членки:
–        да разработят по-гъвкави и реалистични кризисни инструменти, тъй като съществуващите пазарни мерки не са достатъчни за решаване на текущите предизвикателства;
–        да предложат за обсъждане законодателни предложения за справяне с нелоялните търговски практики, като например въвеждане на механизми за защита на земеделските производители от злоупотреби на пазара на дребно;
–        да предоставят възможност на създадената неотдавна Европейска обсерватория за наблюдение на пазара на млякода изпраща по-рано и по-чести предупреждения в случай на криза и да отправя препоръки за необходимите действия;
–        да подобрят признаването на организациите на производителите (ОП), за да увеличат силата на земеделските производители при преговори с търговските вериги;
–        да помогнат на организациите на производителите да предоставят по-големи стимули за присъединяването на фермерите към новите обединения или за сливането на съществуващите такива;
–        да осигурят различни възможности за износ на продукцията от ЕС, за да може производителите да устоят на удълженото руско ембарго и да се възползват максимално от възможностите за разширяване на пазара след неотдавнашното премахване на квотите за мляко;
–        да увеличат износа чрез премахване на митническите и фитосанитарните бариери за трети страни чрез търговски преговори и да следят отблизо тенденциите на международните пазари, за да се идентифицират възможностите за износ.
 
Пресцентър на „Европа Директно“ в Смолян по информация на българската  редакция на ЕП
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре