Евродепутатите предупреждават за влошаване на основните права в ЕС

Евродепутатите предупреждават за влошаване на основните права в ЕС

•         Уязвимите групи, свободата на изразяване, медийният плурализъм и свободата на събранията са обект на нападение

•          Наблюдават се „организирани враждебни реакции“ срещу равенството между половете и правата на жените

•          Изказванията, подбуждащи към омраза и различните форми на расизъм се превръщат в  нормална практика

•          Спешно е необходимо създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права

В четвъртък Европейският парламент прие своя доклад за 2018-2019 г. относно състоянието на основните права в ЕС, като определи множество проблемни области.

Евродепутатите категорично осъждат усилията на някои държави членки за отслабване на разделението на властите и независимостта на съдебната система и изтъкват отново спешната необходимост от механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права. Те посочват атаките срещу свободата, независимостта и плурализма на медиите, като подчертават демократичната роля на журналистите и лицата, подаващи сигнали за нередности. Освен това те призовават държавите членки да се въздържат от приемане на закони, които ограничават свободата на събранията, и да сложат край на непропорционалната и силова намеса на правоприлагащите органи.

Защита на хората в неравностойно положение

Уязвимите групи (по-специално жените, хората с увреждания, възрастните хора, децата, мигрантите, ромите и ЛГБТИ+ лицата) са непропорционално засегнати от съкращенията на правителствените разходи, заявяват евродепутатите и призовават за политики, които отчитат човешките, икономическите и социалните права. Те също привличат вниманието върху значението на справедливия екологичен преход, защитата на младите хора, за които цените на жилища са недостъпни, и децата живеещи в бедност.

Докладът осъжда „организираните враждебни реакции“ срещу равенството между половете и правата на жените, включително сексуалното и репродуктивното здраве и права, подчертавайки правото на достъп до съвременни противозачатъчни методи и безопасни и законни аборти. Категорично се осъжда тревожно високият процент на убийствата на жени в ЕС и отделяне на жените от ромски произход в здравните заведения за бременност и майчинство. Евродепутатите призовават за незабавна забрана на тази дискриминационна практика, както и за средства за правна защита за жертвите на принудителна стерилизация.

Парламентът изразява дълбока загриженост във връзка със сведенията, че лицата, търсещи убежище, са подложени на насилствено отблъскване, както и във връзка с хуманитарното положение в горещите точки. Заплахите, арестите и наказателните производства срещу организации и лица за предоставяне на хуманитарна помощ трябва да бъдат прекратени. Трябва също да бъдат създадени хуманитарни коридори и хуманитарни визови програми.

Борба с екстремизма

Евродепутатите предупреждават, че изказванията, подбуждащи към омраза, и различните форми на расизъм, се нормализират не само от екстремисти, но и от определени правителствени представители или политически лидери. Те призовават за ефективна забрана на неофашистките и неонацистките групи. Те също така осъждат всички нападения срещу християни и призовават за равно третиране в Европа и по света след нападенията в християнски храмове.

В допълнение Парламентът:

•          подчертава връзката между организираната престъпност, корупцията и свободата на изразяване, центровете за задържане, достъпа до социални права и трафика на хора;

•          изразява загриженост относно свиващото се пространство на гражданското общество;

•         предупреждава за рисковете, свързани със законите за борба с тероризма, и осъжда злоупотребата със законодателство с цел потушаване на легитимни разногласия;

•          подчертава рисковете, свързани с използването на изкуствен интелект и обработването на данни за манипулация на поведението; и

•          изтъква условията в затворите, като призовава за общи стандарти на ЕС в съответствие с международното право.

Докладът беше приет с 330 гласа „за“, 289 гласа „против“ и 65 гласа „въздържал се“.

Пресслужба на Европейски парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре