Евродепутатите призоваха за намаляване разхищението на храни

Евродепутатите призоваха за намаляване  разхищението на храни

Всяка година в ЕС се разхищават 88 милиона тона храни, което се равнява на 173 кг хранителни отпадъци на човек. Производството и унищожаването на хранителните отпадъци води до емисии в размер на 170 милионна тона CO2 и до изразходването на 26 милионна тона ресурси.
Затова депутатите искат намаляване на хранителните отпадъци с 30% до 2025 и с 50% до 2030 г. в сравнение с 2014 г.; улесняване на даряването на храни; повече яснота относно етикетите „най-добър до“ и „срок на годност“.
„В развитите страни най-голямата част от пилеенето на храна се случва в края на веригата, при дистрибуцията и консумацията. Всички имат отговорност за справяне с този проблем“, коментира Биляна Борзан (С&Д, Хърватия). „Моят доклад призовава за координирани политики относно етикетирането, отговорността и информираността, тъй като повечето потребители не разбират точното значение на етикетите „най-добър до“ и „срок на годност“. Освен това ние трябва да отстраним недостатъците в действащото европейско законодателство там, където то пречи на даряването на храни“, допълни още тя.
Резолюцията беше приета на 16 май т.г. с 623 гласа „за“ срещу 33 „против“, с 20 „въздържал се.“
Националните органи и заинтересованите страни трябва да положат повече усилия, за да разяснят на потребителите значението на етикетите „срок на годност“ и „най-добър до“, включително и факта, че храната може да се консумира дори и след като срокът на етика „най-добър до“ изтече. Парламентът призовава Комисията да направи оценка дали не би било полезно премахването на информация за някои дати за продукти, които не представляват никакъв риск за общественото здраве или околната среда. Комисията трябва да предложи промяна в Директивата за ДДС, за да разреши освобождаване от данък добавена стойност на дарения на храни, а Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПН) да улесни даряването на храни чрез финансиране на разходите за събиране, транспортиране, съхранение, разпространение и дистрибуция на дарените храни.

Информационно бюро на Европейския парламент за България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре