Европа Директно в Смолян припомня правата на гражданите с изложба

Европа Директно в Смолян припомня правата на гражданите с изложба
Европа Директно Смолян откри пътуваща изложба, наречена  "Да работим в полза на бъдещето като отговорни граждани на ЕС”. Поводът е европейската година на гражданите – 2013г., обявена от Европейската комисия.
„Целта на изложбата е да „припомни”  европейските ни граждански права, които са неразделна част от нашите правата като граждани на България”, каза Надежда Митева – ръководител на Европа Директно Смолян.
Според нея това е важно, за да могат повече граждани са се възползват от тях. „Колкото повече хората знаят своите права, толкова по-силни са общността, икономиката  и гражданско общество, както в  ЕС, така и в страната ни”, каза още Митева.
Организатори са Европейската комисия, Алиансът от неправителствени организации по повод на Европейската година на гражданите 2013, Европейският институт и мрежата от информационни центрове "Европа Директно" в България.
Изложбата е ситуирана пред офиса на Европейския информационен център в Смолян и ще остане до 25 май. Всеки, който желае да я разгледа и да разбере повече за правата си като гражданин на България и на ЕС, може да я посети.
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре