Европейски избори през 2024 г.: Парламентът предлага повече места за девет държави от ЕС

Европейски избори през 2024 г.: Парламентът предлага повече места за девет държави от ЕС

•          Испания, Нидерландия, Австрия, Дания, Финландия, Словакия, Ирландия, Словения и Латвия ще изберат допълнителни членове на ЕП през следващата година

•          Всяка промяна на това предложение от страна на Европейския съвет ще трябва да бъде одобрена от Парламента

•          Членовете на ЕП настояват да се постигне напредък по преразглеждането на изборното законодателство на ЕС, което се бави поради сдържаността на някои държави

Парламентът прие предложението за своя състав, с което се цели увеличаване на броя на местата с 11 до общо 716 преди европейските избори през юни 2024 г.

Отразявайки демографските промени в ЕС след изборите през 2019 г., в одобрения  доклад се иска допълнителните места да бъдат разпределени, както следва:

Испания +2 [61]

Нидерландия +2 [31]

Австрия +1 [20]

Дания +1 [15]

Финландия +1 [15]

Словакия +1 [15]

Ирландия +1 [14]

Словения +1 [9]

Латвия +1 [9]

Съставът на Парламента се оценява преди всяко провеждане на избори в съответствие с принципите, заложени в Договорите (т.е. максимум 750 членове на ЕП плюс председателя, не по-малко от 6 и не повече от 96 места за всяка страна от ЕС и принципа на "намаляваща пропорционалност"), и въз основа на последните данни за населението.

Членовете на ЕП искат да запазят резерв от 28 места за членове, избрани в бъдещ общоевропейски избирателен район, в съответствие с предложението на Парламента относно избирателното право на ЕС, което очаква напредък в Съвета. Те предупреждават, че всяко по-нататъшно забавяне на работата на Съвета по тази реформа би било в разрез с принципа на лоялното сътрудничество, тъй като се очаква решението на Съвета да окаже влияние върху изборите за Европейски парламент и може да засегне и неговия състав.

Предложението за решение на Европейския съвет беше прието с 316 гласа "за", 169 гласа "против" и 67 гласа "въздържал се". Резолюцията, придружаваща предложението, беше одобрена с 312 гласа "за", 201 гласа "против" и 44 гласа "въздържал се".

Следващи стъпки

Сега предстои Европейският съвет да приеме решение с единодушие, което след това ще изисква съгласието на Парламента. Членовете на ЕП подчертават, че е необходимо да се действа бързо, за да се даде на държавите членки време да направят необходимите промени преди гласуванията през следващата година, затова молят да бъдат незабавно информирани, ако Европейският съвет възнамерява да се отклони от внесеното предложение.

Цитати

Съдокладчикът Лорант Винце (ЕНП, Румъния) коментира: „От многобройните предложения за разпределение на местата, които разгледахме, днес Парламентът запази първоначалната си позиция. Нашето решение е балансирано и най-малко нарушава съществуващия баланс в представителството на гражданите. С него се добавя минималният брой места, необходим за спазване на стриктното тълкуване на принципа на дегресивната пропорционалност, и то само когато увеличението е обективно обосновано, без да се налага да се прибягва до съкращения. Убеден съм, че той ще бъде одобрен единодушно от Европейския съвет“.

Съдокладчикът Сандро Гоци (Renew, Франция) заяви: „Това е важна стъпка към една по-справедлива Европа. Съставът на Парламента върви ръка за ръка с новото европейско избирателно право. И двете са от ключово значение за постигането на избори през 2024 г., които да са едновременно по-европейски и по-представителни. Призоваваме Съветът да ускори преговорите с оглед на разпределянето на 28 транснационални места в общоевропейски избирателен район и се надяваме, че окончателното решение, което ще се нуждае от нашето съгласие, ще отчита по-добре демографското развитие, и то по по-пропорционален начин."

Европейски  парламент, Бюро за връзки в България
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре