Участието в избори трябва да бъде по-лесно за европейците от друга държава членка

•          Около 11 милиона европейци на възраст за гласуване пребивават в друга държава членка •          Тези граждани са изправени пред няколко пречки, когато искат да участват в европейски и общински избори •          Регистрацията…

REPowerEU: националните планове за възстановяване ще включват и енергийни мерки

Мерки за пестене на енергия, производство на чиста енергия, разнообразяване на доставките и подпомагане на домакинствата Държавите членки ще заделят повече средства за трансгранични и многонационални енергийни проекти Нови правила…

Евродепутатите през тази седмица

Евродепутатите са готови за преговори по нов закон за подобряване на условията на труд р на работниците в цифровите платформи В четвъртък Парламентът одобри решението за започване на преговори по нови…

Международен възпоменателен ден на Холокоста: Президентът на Израел Исак Херцог ще направи обръщение към членовете на ЕП

На 26 януари, четвъртък, от 11.30 ч. (българско време) президентът на Израел Исак Херцог ще направи обръщение към Европейския парламент по време на пленарната сесия, посветена на Международния ден в…

Превоз на отпадъци: евродепутатите настояват за по-стриктни правила на ЕС

•          По-строги правила за опазване на околната среда и човешкото здраве •          Отпадъците, превозвани извън ЕС, трябва да се управляват по екологосъобразен начин •          Членовете на ЕП искат да забранят износа на пластмасови…

Марк Ангел е избран за заместник-председател на Европейския парламент

Новоизбраният заместник-председател замества Ева Каили (независим член, Гърция) като пети заместник-председател в Бюрото на Парламента. В сряда при тайно гласуване Марк Ангел (С&Д, Люксембург) получи абсолютно мнозинство от подадените гласове…

Европейците са обезпокоени от кризата с разходите за живот и очакват допълнителни мерки от ЕС

Нарастващите разходи за живот са най-неотложната грижа за 93% от европейците, следвани от заплахата от бедност и социално изключване (82%) Неотдавнашните кризи засилиха подкрепата на гражданите за Европейския съюз: 72%…

Корупционен скандал: Евродепутатите настояват за реформи за прозрачност и отчетност

Всяка законодателна работа, свързана с Катар, трябва да бъде преустановена, а представителите на катарските интереси да нямат достъп до Парламента Настояване за независим етичен орган и повече сътрудничество между органите…

Енергийна криза: Евродепутатите насърчиха използването на възобновяеми енергийни източници

•          По-бързи процедури за издаване на разрешителни за инсталации за възобновяема енергия •          Стимул за вътрешното производство на ЕС в условията на енергийна криза •          Схемата ще намали зависимостта от изкопаемите…

Права на хората с увреждания: Парламентът призовава за нов начин на мислене

•          Членовете на ЕП настояват за по-добро използване на средствата на ЕС, да не се отпускат европейски средства за сегрегирани заведения •          Необходими са европейски реформи за…