В ЕС ще има нови правила за емисиите от флуорсъдържащи газове и озоноразрушаващи вещества

Флуорсъдържащи газове, използвани в хладилници, климатици, термопомпи или противопожарна защита: флуоровъглеводородите ще бъдат напълно премахнати до 2050 г. с преминаване към благоприятни за климата решения По-голяма амбиция на ЕС за…

Създаване на европейско пространство за здравни данни с цел увеличаване на достъпа до данни и научни изследвания

•         Гражданите ще имат достъп до рецепти, изображения и лабораторни тестове от различни държави членки на ЕС •          Обобщени здравни данни, които да бъдат споделяни за научноизследователски цели, например в областта на рака…

ЕП: Необходими са нови правила на ЕС за справяне с цифровата зависимост

•         Призив за забрана на пристрастяващи техники като безкрайно превъртане или автоматично възпроизвеждане на видеа •          Преминаване от икономика на вниманието към етичен дизайн •          Въвеждане на цифрово „право да не бъдеш безпокоен“…

Махса Амини посмъртно получи наградата "Сахаров"

Наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта се присъжда всяка година от Европейския парламент. Създадена е през 1988 г. в чест на лица и организации, защитаващи правата на човека и основните…

Евробарометър: Европейците ценят членството в ЕС и интересът им към европейските избори расте

72% от гражданите на ЕС считат, че тяхната страната е спечелила от членството си в ЕС, а 70% вярват, че действията на ЕС оказват въздействие върху ежедневието им. Повече от…

Европейският парламент приема преработени правила за намаляване, повторно използване и рециклиране на опаковките

              •         По-малко ненужни опаковки и отпадъци •          Забрана на неразградими химикали в опаковките на храните •          Всеки европеец генерира почти 190 кг отпадъци от опаковки всяка година. Парламентът прие позицията си относно…

Бъдещето на ЕС: предложения на Европейския парламент за изменение на Договорите на ЕС

               •          Промените имат за цел да осигурят по-значима роля на гражданите и по-ефективен Европейски съюз •          Законодателният процес трябва да се развива, за да бъде по-целесъобразен в контекста на съвременните предизвикателства…

Акад. Николай Денков: Присъединяването на България и Румъния към Шенген ще направи Европа по-силна

В обръщението си днес към евродепутатите премиерът Николай Денков призова Европа да играе по-активна роля на международната сцена като силен посредник и гарант на мира. По време на дебата „Това…

Нови правила на ЕС, които насърчават потребителите да поправят развалените уреди

  •           По-голямата част от гражданите на ЕС предпочитат да поправят уред, от който са доволни, вместо да купуват нов •           Въвежда се ново задължение за производителите да ремонтират продуктите, дори след…