Ева Каили вече не е заместник-председател на Европейския парламент

Във вторник, 13 декември 2022 г., Европейският парламент реши да прекрати мандата на заместник-председателя Ева Каили. Решението, че Ева Каили (Независим член, Гърция) няма да изпълнява повече функциите на заместник-председател…

Председателят на ЕП Роберта Мецола направи изявление за продължаващите разследвания от страна на белгийските власти

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола направи следното изявление при откриването на пленарната сесия в Страсбург в понеделник: Уважаеми колеги, Няма да е преувеличено, ако кажа, че това са едни…

Гражданите искат повече от Европейския съюз

.      Институциите на ЕС и над 500 граждани направиха оценка на последващите действия във връзка с предложенията на Конференцията за бъдещето на Европа. .      49  предложения на Конференцията включват над 300…

ЕП приема знакови правила за равенството между половете в управителните съвети

•          40% от длъжностите за директори без изпълнителни функции трябва да се заемат от по-слабо представения пол •          Ще се прилагат възпиращи санкции за дружества, които не спазват правилата •          Новите правила няма…

Засилената политика на разширяване е най-ефективният геополитически инструмент на ЕС

•          Няма алтернативи, които да заменят разширяването •          Реформа на процеса на вземане на решения за присъединяване и приемане на нови членове с квалифицирано мнозинство вместо с единодушие •          Преговорите за присъединяване следва…

Евродепутатите приеха нови правила за защита на критичната инфраструктура на ЕС

•          Определят се 11 важни сектора, включително цифрова инфраструктура, водоснабдяване, продоволствие и здравеопазване •          Въвеждат се хармонизирани правила и определения за по-добра защита на ЕС •          Държавите членки трябва да изготвят национални стратегии…

Европейският парламент на 70 години: "Гласът на гражданите и демократичните ценности"

На тържествена церемония в Страсбург членовете на ЕП отбелязаха създаването на Общата асамблея на Европейската общност за въглища и стомана през 1952 г., предшественик на ЕП  Председателят на ЕП Роберта…

Членовете на ЕП гласуват за включване на енергийна мярка в националните планове за възстановяване

Механизмът за възстановяване и устойчивост като ефективен инструмент за осигуряване на сигурна и екологична енергия Подкрепа за уязвими домакинства, МСП / малки и средни предприятия/ и микропредприятия Новите правила ще…

ЕП призовава Г20 за по-високи цели за борба с измененията на климата преди COP27

•          ЕС трябва да покаже лидерство, като повиши целите си за намаляване на емисиите до 2030 г. •          Нахлуването на Русия в Украйна подчертава колко неотложна е реформата на глобалната енергийна система…

ЕП: бюджетът на ЕС за 2023 г. трябва да се фокусира върху Украйна, енергетиката и пандемията

•          Общият бюджет, определен от ЕП за следващата година, е 187.3 милиарда евро, преди старта на преговорите с държавите членки •          Възстановено е необходимото финансиране за ключови програми, съкратени от правителствата на…