Интересите на децата трябва да бъдат най-важни при трансгранични спорове

Интересите на децата трябва да бъдат най-важни при трансгранични спорове
Децата са тези, които плащат цената, когато държавите членки на ЕС не успяват да си сътрудничат в съдебни производства и не защитават техните интереси при, например, трансгранични спорове за попечителство и решения за осиновяване. Това посочи Парламентът в обща резолюция, гласувана в четвъртък.
Евродепутатите искат специализирани състави в семейните съдилища, които да осигурят по-бързата обработка на трансгранични случаи.
„Има нужда от повече сътрудничество в семейните въпроси с трансгранично измерение. Нашата цел не е да налагаме една-единствена визия за това как да се разрешават семейни конфликти или относно въпроси на благоденствието на децата. Ние искаме да гарантираме свободата на личността в рамките на ЕС на практика и в случаи, свързани със семейните въпроси“, каза Сесилиа Вилкстром (АЛДЕ, Швеция), председател на комисията по петициите на Европейския парламент, която внесе резолюцията след получаването на стотици петиции за различни дела, свързани с деца, от целия ЕС. В текста, одобрен с вдигане на ръце, евродепутатите препоръчват затварянето на правни вратички в регламента Брюксел II за семейно право, на който предстои скорошен преглед.
Защита на правата на децата в правни процедури
Парламентът иска държавите членки да назначат специализирани състави в семейноправните съдилища или трансграничните органи за медиация, които да наблюдават за бързото обработване на трансгранични случаи, свързани с деца. Такива случаи включват широк диапазон от случаи – от принудителното настаняване на деца в други държави членки до отвличането на деца от родители и попечителски спорове в националните съдилища, в които са замесени родители с различни европейски националности.
Евродепутатите призовават държавите членки да подобрят правното сътрудничество помежду си, а Европейската комисия да помогне с предоставянето на ясна информация на всички граждани на ЕС относно правните производства, свързани с деца, като например, правата на родителите в различните държави от ЕС.
Парламентът подчертава, че децата, попаднали в трансгранични семейни спорове имат правото да поддържат редовен и пряк контакт с родителите си, освен ако това не е от вреда за тях. За тази цел, държавите членки трябва да гарантират право на редовни свиждания, докато производствата са в ход, както и да позволят на родителите да използват родния си език с децата си по време на посещения, се посочва още в текста.
Да се избегне разделянето на братя и сестри
Държавите членки на Европейския съюз и Комисията трябва да установят правила, с които да се избягва тежката бюрокрация в процеса на признаването на международни осиновявания, които вече са признати в друга държава членка, казват евродепутатите.
Парламентът смята, че при осиновяване без взаимно съгласие, или всякакъв друг вид споразумение за приемен дом, следва да се предоставя най-добрата възможност на децата да поддържат връзки с тяхната културна среда и да учат и използват своя майчин език. Те също така призовават държавите членки да предприемат мерки за предотвратяване на разделянето на братя и сестри в случаи на принудително настаняване.
 
Информационно бюро на Европейския парламент в Бългаария
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре