Изявление на Председателския съвет на ЕП относно Декларацията на Шуман

Изявление на Председателския съвет на ЕП относно Декларацията на Шуман
Изявление на председателя на Парламента и лидерите на политическите групи относно годишнината от Декларацията на Шуман, която полага основите на Европейски съюз
 
Отбелязването на 70-ата годишнина от Декларацията на Шуман става в момент, когато Европа е изправена пред най-трудното си предизвикателство след края на Втората световна война: здравна, икономическа и социална криза, предизвикана от разпространението на COVID-19.

Декларацията на Шуман, която полага основите на нашия Европейски съюз, бележи началото на уникален и автентичен политически проект за гарантиране на мира и просперитета и подобряване на живота на всички европейски граждани. Още преди 70 години Декларацията на Шуман съдържаше идеята, че „обединението на Европа няма да стане отведнъж или според някакъв специален план. То ще бъде изградено чрез конкретни постижения, които първо създават чувство на солидарност.“ Този поетапен подход доведе до създаването на Европейския съюз, който познаваме днес.

От самото начало Европейският проект предвижда изграждането на политическа и икономическа общност, основана на ценности, произтичащи от общата ни европейска история, като солидарност, откритост, свобода, толерантност, равенство в многообразието и зачитане на принципите на правовата държава.

Според Жан Моне, автора на Декларацията на Шуман, хората не се променят, ако това не е необходимо, и виждат такава необходимост само по време на криза. Всяка криза е възможност да се направи крачка напред. Настоящата криза също изостри необходимостта от започване на работа за един по-ефективен, демократичен и близък до гражданите Европейски съюз.

През последните 70 години светът се промени драстично и Европейският съюз стана по-важен от всякога. Наша отговорност на фона на възникването на нов геополитически ред и в контекста на извънредна екологична ситуация е да приемем превръщането на ЕС в глобална сила за стабилност и мир, върховенство на закона, устойчивост и многостранно сътрудничество.

Настоящата криза показа на много висока цена, че европейският проект не е завършен и че липсата на солидарност или неоказването на противодействие на нарушения на основни права и на принципите на правовата държава не са само теми от теоретични дебати.

Стоим на плещите на гиганти и затова капацитетът на европейските институции и на всички държави членки за реакция на сегашните здравни, социални, икономически, екологични и институционални предизвикателства и предизвикателства в областта на сигурността следва най-малкото да бъде съизмерим с политическата амбиция, съдържаща се в Декларацията на Шуман. Трябва да укрепим и задълбочим демократичната легитимност на Европейския съюз и да гарантираме определянето на неговите политики и ръководство от гражданите на Европа в една пълноправна европейска парламентарна демокрация.

Считаме, че е време за амбициозен дебат за бъдещето на Европа с гражданите на ЕС и всички заинтересовани лица, за да оформим Съюза, в който искаме да живеем заедно, и да постигнем съгласие сред европейските граждани относно политическите основи, които искаме да изградим за възстановяването на европейския континент. Солидарността се превърна в главно условие за бъдещите ни общи постижения.

В този контекст продължаваме да считаме, че планираният общоевропейски проект - Конференцията за бъдещето на Европа, е подходящият форум за реализирането на тази амбиция. Конференцията трябва да започне възможно най-скоро и да доведе до формулирането на ясни предложения, включително чрез пряк и съдържателен диалог с гражданите, за да се осъществи задълбочена реформа на Европейския съюз, която да му позволи преди всичко да взема решения в общ европейски интерес и да направи ЕС по-ефективен, обединен, демократичен, суверенен и устойчив.

Ние препотвърждаваме позицията на Парламента и отчитаме позицията на Комисията, че процедурата, свързана с конференцията, нейната концепция, структура, време на провеждане и обхват, следва да се договорят съвместно от трите институции. Затова призоваваме Съвета да представи амбициозна позиция относно Конференцията.

Отвъд радостта и благодарността за това, че сме живели обединени и в мир в продължение на 75 години, не трябва да забравяме, че солидарността не свършва на нашите граници. Настоящата пандемия ни напомня значението на многостранното сътрудничество в съвместното решаване на общите предизвикателства. Вместо към завръщане на националния егоизъм, пътят напред следва да води към един по-интегриран Европейски съюз, поддържащ тясно сътрудничество с международните партньори в дух на справедливост и разбирателство.

Пресслужба на Европейския парламент
 
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре