На 1 юли Словакия заема председателското място в Съвета на ЕС

На 1 юли Словакия заема председателското място в Съвета на ЕС
През следващите шест месеца страната ще трябва да търси отговор на предизвикателствата, свързани с резултата от британския референдум, както и да работи за укрепването на икономиката, изграждането на единен енергиен и цифров пазар и преодоляването на миграционната криза.
Съвет на ЕС
Съветът на Европейския съюз е институцията, която представлява правителствата на държавите членки. Наричан неофициално и Съвет на ЕС, той е мястото, където се събират националните министри на всички държави от ЕС, за да приемат закони и координират политиките.
Председателството на Съвета се сменя на ротационен принцип между държавите — членки на ЕС, на всеки шест месеца. През този шестмесечен период председателството ръководи заседания на всяко равнище в Съвета, спомагайки да се гарантира непрекъснатостта на работата на ЕС в Съвета.
 
"Европа Директно" - Смолян
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре