Не по-малко от 2 г. затвор за интернет престъпление

Не по-малко от 2 г. затвор за интернет престъпление
Извършителите на интернет престъпления ще получават по тежки наказания в ЕС, според новото законодателство, прието от Парламента. Новите правила, които са получили неофициално одобрението на Парламента и на Съвета, целят превенцията от кибератаки и засилването на ролята на полицията и съдебното сътрудничество. Правилата изискват от страните членки да отговарят на спешни молби за съдействие в рамките на 8 часа. Проектът за директива изисква от страните в ЕС да заложат максимални срокове за затвор от не по-малко от 2 години за престъпления като нелегален достъп или интерференция в информационни системи, данни и комуникации или съзнателното производство на инструменти за провеждането им.

Пресцентър на „Европа Директно” в Смолян
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре