Menu
ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

Община Неделино се намира в югоизточната част на област Смолян. На юг общината граничи със Златоград, на изток с Кирково, Джебел и Ардино от област Кърджали и на север - с Мадан. Средната надморска височина е 400-500м. В състава й са включени град Неделино и 14 населени места. В общината живеят 9 056 души.

гр.Неделино
ул. "Александър Стамболийски" №104
тел.: +359/3072/21-38 централа
Факс: +359/3072/22-26
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Обща Администрация

Отдел "Апон"

Н-к отдел -  Елена Стойкова Докторова
Мл. юрисконсулт -  Евгений Митков Велков
Гл. спец. "ОМП и ГЗ" -  Асен Минчев Славейков
Ст. специалист "ГРАО" -  Елена Огнянова Караиванова
Техн.сътрудник "Деловодител-архивар" -  Минка Юлиянова Златанова
Изпълнител - шофьор -  Георги Георгиев Даскалов


Отдел "ФБ, ЧР и ССДО"

Н-к отдел"ССДО",тГл.счетоводител -  Стефан Седоев Михайлов
Гл. експерт "Бюджет" -  Ана Райчева Дюлева
Гл.експерт "ЧР и ТРЗ" -  Милена Асенова Личева
Гл.експерт "Транспорт, търговия и защита на потребителя" - Асен Емилов Белев
Гл.експерт "МДТ" - Елеонора Кр. Докторова
Мл.експерт  "Охрана на труда " - Надка Райчева Генчева
Ст.експерт."Счетоводител" -  Аделина Бойкова Чавдарова
Ст.експерт. "Счетоводител" - Емилия Кр.Стефанова
Гл.спец."Касиер-счетоводител" - Милена Алексиева Кисьова
Гл.спец."МДТ" -  Катя Младенова Деделянова
Гл.спец  "Местни приходи " - Искра Радомирова Дюлева
Гл.спец. Счетоводител" - Нина Бойкова  Карамитева
Гл.спец. МТО - Асен Боянов Соколов

ДИРЕКЦИЯ "АС, ИП и Е"

Директор на д-я - Любомир Стефанов Славейков
Гл.експерт "Екология и води " - Марияна Миткова Пеева
Гл.спец."Инвеститорски контрол" - Надка Стефанова Даскалова
Гл.спец." Общинска собственост" - Норка Лю. Чафадарова
Гл.специалист "Незаконно строителство" - Яким Алексиев Ръжев
Гл.специалист "Кадастър и регулация " - Румяна Борисова Бабачева
Гл.специалист "Архивар и чертожник" - Албена Еньова Младенова
Гл.експерт "Програми и проекти " - Величко Йорданов Йорданов
Гл.експерт "Евроинтеграция" - Симеон Ангелов Родопски
Гл.експерт "Социални проекти" - Марина Петкова Алексиева


ДИРЕКЦИЯ "СС, Е и хуманитарни дейности"

ОТДЕЛ  " УС, СД и ИР "

Гл.експерт "Селско стопанство и гори " - Росен  Свиленов
Гл.експерт "Образование и здравеопазване" - Надка  Бабачева
Гл.експерт "Култура и вероизповедания" - Диана  Иванова
Секретар на МКБППМН - Илияна  Данчилова
Изпълнител - шофьор - Боян  Георгиевинформацията е предоставена от Община Неделино


Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!