Бюджетът на ЕС за 2014 г. е 135,5 милиарда евро

Бюджетът на ЕС за 2014 г. е 135,5 милиарда евро
Депутатите направиха възможно ЕС да започне без дефицит първата година от новата Многогодишна финансова рамка /МФР/ за периода 2014-2020. Членовете на ЕП също така гарантираха, че ЕС ще компенсира жертвите на катастрофалните наводнения и суша през 2013 г. и че приоритетите на Парламента за 2014 г. в области като заетост, научни изследвания и иновации, управление на границите и хуманитарната помощ ще бъдат взети под внимание. Съветът се съгласи с исканията на Парламента за повече пари за борба с огромната младежка безработица в целия ЕС. Бюджетите за инвестиране в области на политиката, насочени към засилване на икономическия растеж, като научните изследвания („Хоризонт 2020“), програмата за цифровите технологии, малките и средни предприятия (COSME) и образование („Еразъм +“), също ще се увеличат значително. Парламентът спечели подкрепата на страните членки на ЕС и за укрепване на Frontex — агенцията на ЕС за управление на външните граници и на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището. Европол — агенцията за правоприлагане — също ще бъде подкрепена, за да се справи с новите си задачи срещу киберпрестъпленията.

 Пресцентър "Европа Директно" - Смолян
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре