Интернет търсачките и клауд фирмите във фокуса на Парламента

Интернет търсачките и клауд фирмите във фокуса на Парламента
С резолюция, гласувана в четвъртък - 27 ноември т.г., Европейският парламент призова страните членки и Европейската комисия да премахнат бариерите пред разрастването на единния цифров пазар в Европа. Депутатите подчертаха нуждата да се предотврати възможността за злоупотреби с господстващо положение от страна на онлайн компаниите чрез налагане на правилата на ЕС за защита на конкуренцията и чрез разделяне на услугите за търсене в интернет от другите търговски услуги.

Единният цифров пазар би могъл да генерира допълнително 260 млрд. евро годишно за европейската икономика и да увеличи нейната конкурентоспособност, гласи текстът, който беше приет с 384 гласа „за‟, 174 „против‟ и 56 въздържали се. Резолюцията предупреждава и за значими предизвикателства като раздробеността на пазара, липсата на оперативна съвместимост и неравномерния достъп до технологиите в резултат на демографски различия. Но подчертава още, че „пазарът за онлайн търсене е от особено значение за осигуряването на условия за конкуренция в рамките на единния цифров пазар‟ и приветства обещанията на Комисията за по-нататъшно разследване на практиките на търсачките.

Текстът призовава Комисията „да предотврати злоупотреби от страна на операторите на търсачките при предлагането на взаимосвързани услуги‟, наблягайки на важността на недискриминиращото онлайн търсене. „Индексацията, оценката, представянето и подреждането от търсачките трябва да бъдат безпристрастни и прозрачни‟, заявиха депутатите.

Изтъквайки ролята на интернет търсачките по отношение на „комерсиализацията на вторичната употреба на вече получена информация‟ и необходимостта да се прилагат правилата на ЕС за конкуренцията, депутатите призоваха Комисията да вземе под внимание предложенията за разделяне на търсачките от предлагането на други търговски услуги в дългосрочен план.  Според тях, „целият интернет трафик трябва да бъде третиран еднакво, без дискриминация, ограничения или вмешателство‟. Парламентът настоя страните членки да започнат преговори за телекомите, както и „да сложат край на роуминг таксуването в рамките на ЕС, да подобрят яснотата на правната рамка по отношение на неутралността на мрежата и да засилят защитата на потребителите.

Депутатите поискаха от Комисията „да поеме лидерска роля по отношение на изработването на международни стандарти и спецификации за клауд технологиите, както и да гарантира, че те не накърняват неприкосновеността на личните данни, че са надеждни и достъпни, с висока оперативна съвместимост, сигурни и енергийно ефективни‟.

 Българска редакция на Пресслужбата на Европейския парламент.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре