ЕП блокира законодателство, което може потенциално да навреди на здравето на европейските граждани

ЕП блокира законодателство, което може потенциално да навреди на здравето на европейските граждани

ЕП блокира предложение на Комисията, което щеше да въведе изключение за някои химикали, съдържащи се в пестициди, от това да бъдат определяни като ендокринни дисруптори. Евродепутатите смятат, че Комисията е превишила мандата си, като е предложила някои вещества, които всъщност са предвидени да атакуват ендокринната система на организма, например при вредители, да бъдат изключени от критериите за идентифициране на ендокринни дисруптори.

Възражението, предложено от евродепутатите Юте Гутеланд и Бас Ейкхаут, беше прието с 389 гласа „за“ срещу 235 „против“, 70 „въздържал се“, което представлява необходимото абсолютно мнозинство за блокиране на предложението. Сега Европейската комисия ще трябва да изготви нов проект за законодателство, в който да вземе предвид коментарите на Парламента.

Законодателството на ЕС изисква пестицидните и биоцидните вещества да нямат свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система на други организми, освен на тези, за които те са предвидени. За да се приложи това законодателство, Европейският съюз има нужда от списък с научни критерии за идентифициране на ендокринни дисруптори.

Блокираното предложение на Комисията се отнася за научните критерии за определяне свойствата на химическите вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система. Определянето на тези критерии е първа стъпка към приемането на мерки за намаляване на количеството на тези вещества и защитата на здравето на хората от тях.

През декември 2015 г. Съдът на Европейския съюз постанови, че Европейската комисия е нарушила правото на ЕС, като не е публикувала критериите за определяне на веществата със свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система. Тя трябваше да направи това до края на 2013 г. Евродепутатите многократно призоваваха ЕС да изготви законодателство за тези вещества.

Проучване на Програмата за околната среда на ООН и Световната здравна организация определи веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, за „глобална заплаха“, позовавайки се също така на нарастващата тенденция при множество заболявания, свързани с нарушение на ендокринната система при хората и дивите животни. Наблюдават се също така и доказателства за негативни репродуктивни последици (безплодие, различни видове рак, деформации), които могат да се отразят и на функциите на щитовидната жлеза, на мозъчните функции, метаболизма, инсулина, глюкозната хомеостаза и затлъстяването.

Информационно бюро на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре