Евробарометър: Българите – оптимисти за бъдещето на ЕС, песимисти за перспективите пред България, неудовлетворени от функционирането на демокрацията в страната

Евробарометър: Българите – оптимисти за бъдещето на ЕС, песимисти за перспективите пред България, неудовлетворени от функционирането на демокрацията в страната
Близо половината (47%) българи смятат, че нещата в Европейския съюз вървят в правилната посока. С този процент, България е на първо място сред всички страни-членки по дял от населението с положителна нагласа за развитието на ЕС. За сравнение, 55% от българските граждани са на мнение, че нещата в България се развиват в грешната посока.Това показва редовното годишно проучване на Евробарометър, което Комисията публикува официално днес.
 
Мнозинството от населението на България (60%) заявяват, че са настроени оптимистично за бъдещето на Съюза. Песимисти са малко над една четвърт.
 
Най-оптимистично настроени за бъдещето са датчаните – 75% от тях смятат, че Европейският съюз ще се развива в благоприятна посока. Следват Ирландия и Малта с 67% оптимисти. Най-висок процент на песимисти за бъдещето на ЕС изследването регистрира в Гърция – 69%.
 
Що се касае до икономиката, преобладаващото мнозинство (94%) от българските граждани оценяват настоящето положение на националната икономика като лошо. Едва 5% от населението на страната са на мнение, че българската икономика е в добро състояние - стойност шест пъти по-ниска от средното за ЕС. Само 12% от българите прогнозират подобряване на икономическата ситуация в страната в следващите 12 месеца.
 
Мнозинството от българското население са неудовлетворени от начина, по който функционира демокрацията в България. Едва 14% от населението на страната изразяват удовлетвореност по този индикатор. Този процент е с над 30 процентни пункта под средното измерено за Европейския съюз и нарежда България на последно място сред всички страни-членки.
 
Евробарометър отчита подобни нагласи в Португалия и Румъния - с по 15% удовлетворени и съответно 85% и 84% неудовлетворени от функционирането на демокрацията в страните им. На обратния полюс – най-уверени и удовлетворени от състоянието на демокрацията в страните им са жителите на Дания (87% положителни отговори) и Швеция (84%).
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре