Марк Ангел е избран за заместник-председател на Европейския парламент

Марк Ангел е избран за заместник-председател на Европейския парламент

Новоизбраният заместник-председател замества Ева Каили (независим член, Гърция) като пети заместник-председател в Бюрото на Парламента.

В сряда при тайно гласуване Марк Ангел (С&Д, Люксембург) получи абсолютно мнозинство от подадените гласове и беше избран за заместник-председател на Европейския парламент след два тура на гласуване.

 Резултат от първото гласуване

 Гласували членове на ЕП: 648

 Празни или невалидни гласове: 93

 Подадени действителни гласове: 555

 Абсолютно мнозинство от подадените гласове, необходимо за избирането: 278

 Марк Ангел (С&Д, Люксембург) 263

Гуендолин Делбос-Корфилд (Зелени/ЕСА, Франция) 113

Анализа Тардино (ИД, Италия) 179

 Резултат от второто гласуване

 Гласували членове на ЕП: 645

 Празни или невалидни гласове: 55

 Подадени действителни гласове: 590

Абсолютно мнозинство от подадените гласове, необходимо за избирането: 296

 Марк Ангел (С&Д, Люксембург) 307

Гуендолин Делбос-Корфилд (Зелени/ЕСА, Франция) 98

Анализа Тардино (ИД, Италия) 185

 Председателят делегира конкретни задължения на 14-те заместник-председатели, които могат да го заместват при необходимост, включително да председателстват пленарните заседания. Тези заместник-председатели са също така членове на Бюрото на Европейския парламент, което определя правилата, гарантиращи ефективното функциониране на Парламента. Наред с другите си задължения, Бюрото изготвя предварителния проектобюджет на Парламента и взема решения по административни, кадрови и организационни въпроси. При избора на членове на Бюрото, членовете на ЕП се стремят да гарантират, че заместник-председателите и квесторите отразяват в голяма степен числеността на политическите групи в Парламента.

 Контекст

 Съгласно Правилника за дейността на ЕП, в случай на свободно място, новият заместник-председател се избира на мястото на своя предшественик по реда на старшинството - така че евродепутатът, който бе избран днес ще стане петият заместник-председател на Парламента. Кандидатури могат да бъдат издигани от една двадесета от членовете на ЕП или от политическа група. За да бъде избран, кандидатът трябва да получи абсолютно мнозинство от подадените гласове при тайно гласуване.

 Европейски парламент, Бюро за връзки в България
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре