Евродепутатите са „за“ ново разрешително за хербицида глифозат за само 7 години

Евродепутатите са „за“ ново разрешително за хербицида глифозат за само 7 години
Тъй като все още има сериозни опасения относно канцерогенността и вредното влияние върху ендокринната система на хербицида глифозат, който се използва широко в земеделието и градинарството, Европейската комисия следва да поднови разрешителното за продажбата му само за 7 години, а не за 15. Това се казва в резолюция на ЕП, гласувана в сряда.
Евродепутатите призовават и за независимо разследване и публикуване на всички научни доказателства, използвани от Европейския орган за безопасност на храните при оценката на глифозат. Според резолюцията Европейската комисия трябва да поднови разрешителното за продажба на хербицида глифозат на европейския пазар за още 7 години, а не за първоначално предложените 15. Резолюцията беше приета с 374 гласа „за“, 225 „против“ и 102 „въздържал се“.
Освен това Комисията не трябва да одобрява непрофесионалната употреба на глифозат, казват евродепутатите. Тя трябва също така да преразгледа в отделно законодателство одобрението на глифозат в светлината на предстоящата класификация от страна на Европейската химическа агенция, добавят те.
Резолюцията призовава Европейската комисия да представи нов проект, с който по-добре да се регулира устойчивата употреба на хербициди, съдържащи глифозат. Иска се и Комисията да започне независима проверка на цялостната  токсичност класификацията на глифозат, основана не само на данни, свързани с канцерогенността, но и на възможните свойства, които вредят на ендокринната система.
Публикуване на научни доказателства
Евродепутатите призовават Комисия и Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) „незабавно да оповестят всички научни доказателства, които са в основата за положителното класиране на глифозат и предложеното  му повторно упълномощаване, като се има предвид по-висшия обществен интерес от разкриването на доказателствата“.
Зеленото изгаряне е „неприемливо“
Евродепутатите определиха като „неприемлива“ употребата на флифозат в земеделската практика, позната като зелено „изгаряне изгаряне“, при която преди събирането на реколтата се умъртвява самото отглеждано растение с цел ускоряване на узряването и улесняване на събирането. Тази практика води и до увеличена опасност от това пестицидът да попадне върху хора.
Те добавят, че глифозат не бива да бъде одобряван за употреба в обществени паркове, детски площадки и градинки.
Следващи стъпки
Националните експерти от Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите (секция „Продукти за растителна защита“) ще гласуват за приемане или отхвърляне на предложението на Комисията с квалифицирано мнозинство през май месец. Ако такова мнозинство не бъде постигнато, решението зависи от Европейската комисия.
 
Бележка за редакторите
Глифозатът е активна съставка, която широко се използва в хербицидите в селското и горското стопанство, както и в градинарството.  Патентован в началото на седемдесетте години, той е представен на потребителския пазар през 1974 г. като широкоспектърен хербицид. Откакто патентът му изтече през 2000 г., глифозатът се произвежда от множество компании. В момента в Европа са регистрирани няколко стотин продукта за растителна защита, съдържащи глифозат.
 
Пресслужба на Европейския парламент
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре