Европейските граждански панели са готови с препоръките си

Европейските граждански панели са готови с препоръките си

Последният набор от препоръки в рамките на четирите европейски граждански панела на Конференцията за бъдещето на Европа беше представен в Дъблин.

Панелът на тема „По-силна икономика, социална справедливост и работни места/Образование, култура, младеж и спорт/цифрова трансформация“ проведе третото си и заключително заседание в Дъблинския замък в края на февруари. Домакин на събитието беше Институтът по международни и европейски въпроси (IIEA).

Участниците изготвиха своите 48 препоръки на базата на работата си в предишните две сесии, проведени в Страсбург през септември 2021 г. и онлайн през ноември 2021 г., като се фокусираха върху следните направления: работа в Европа, икономика за бъдещето, справедливо общество, образование в Европа, етична и приобщаваща демократизация на цифровизацията.

Устойчива икономика и качествени работни места

Препоръките подчертават нуждата от преход към устойчиво развитие на икономиката. Европа следва да отхвърли използването на пластмасови опаковки и планираното остаряване на продуктите, да увеличи използването на енергия от възобновяеми източници и да стимулира компаниите да намалят екологичните щети от производството си.

Гражданите призоваха за единна система за информацията върху етикетите на храните в ЕС. Те се обявиха за хармонизация на данъците и за налагане на данъчни задължения на компаниите във всяка страна, в която извършват продажби.

ЕС следва да въведе минимална заплата, гарантираща близко качество на живот във всички страни в ЕС, препоръчаха участниците. Компаниите трябва да бъдат насърчавани да запазват работните си места, особено тези, които изискват работа от вкъщи, в ЕС вместо да ги преместват в страни с по-ниски трудови разходи.

Социална справедливост

Участниците поискаха гаранции за осигуряването на социални и здравни грижи за възрастните хора и заявиха, че минималните пенсии трябва да бъдат над прага на бедността. Достъп до приемливи социални жилища, еднакви семейна права във всички страни от ЕС и правила за евтаназията бяха сред другите искания.

Образование и обучение

Изучаването на чужди езици трябва да започва още в детската градина, тъй като то прави другите страни и култури по-близки, заявиха участниците. Препоръчва се опасностите, свързани с цифровизацията и интернет, да бъдат включени в програмата на основните училища, а ЕС да разработи платформи с обучителни материали относно промените в климата и екологични въпроси.

Цифров преход

Европейският съюз следва да засили капацитета си за борба с киберпрестъпността и незаконното съдържание онлайн, да инвестира в качествена цифрова инфраструктура и да работи за по-добра информираност относно фалшивите новини и дезинформацията, настояват гражданите. Мерките срещу дезинформацията трябва да включват правила, заставящи алгоритмите в социалните мрежи да оценяват достоверността на публикуваното съдържание, както и изграждането на независима платформа за оценяване на информацията, предоставяна от традиционните медии.

Участниците във форума призоваха и за по-добро прилагане на правилата относно защитата на данните.

Следващи стъпки

Общо 80 представители на гражданските панели (по 20 от всеки панел, от които най-малко една трета са на възраст между 16 и 25 години) участват в пленарните сесии на Конференцията, където ще бъдат формулирани окончателните предложения на конференцията.

Вече всички четири граждански панела са финализирали своите препоръки. Предходните три бяха по темите:

.     Европейска демокрация, ценности и права, върховенство на закона и сигурност,

.     Изменение на климата, околна среда и здравеопазване,

.     Ролята на ЕС в света и миграция.

Препоръките от първите два панела бяха обсъдени на пленарното заседание на Конференцията на 21-22 януари, а тези на другите два ще бъдат обсъдени на следващото пленарното заседание, което ще се проведе в Европейския парламент в Страсбург на 11-12 март. Окончателните предложения от пленарните заседания ще бъдат представени на Изпълнителния съвет на конференцията през пролетта.

Гражданите в цяла Европа могат да продължат да участват в Конференцията чрез Многоезичната цифрова платформа.

Европейски парламент,  Пресслужба
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре