Контейнери за събиране на текстилни отпадъци са поставени в Смолян

Контейнери за събиране на текстилни отпадъци са поставени в Смолян

ЕИЦ „Европа Директно“ – Смолян организира среща – дискусия на тема „Втори живот за стария текстил“

Съдове за събиране на текстил и обувки са поставени във всеки квартал на Смолян. Общината сключи договор с фирма за рециклиране на текстил „М-ТЕКС“ ООД гр. Габрово. „Изискването за такова разделно събиране влезе в сила по закон от 1 юни т.г.

Изискването е на населено място с над 10 хил. души да има един съд. Ние изискахме от фирмата на територията на община Смолян да бъдат разположени пет съда – на Каптажа, на Стар център, на северния вход на община Смолян, в кв. Райково и в кв. Устово. Фирмата изпълнител е поела ангажимент всеки понеделник събрания текстил да бъде извозван, а в активния сезон - от май до септември, ако е необходимо и в четвъртък“, каза  инж. Хамди Моллов – главен еколог на община Смолян.

На контейнерите е указано да се оставят чисти дрехи, пердета, завеси, хавлии и обувки в торба. Фирмата „М-ТЕКС“ – Габрово рециклира събрания материал, като идеята й е да произвежда краен продукт. „За сега произвеждаме продукт геотекстил, който се използва за пътища, но не можем да го направим сами като краен продукт, а го даваме на друга фирма за преработка. Също така продукта, който произвеждаме се използва от една много голяма фирма за пълнеж на тепихи за борба, боксови круши и др. Тази година започнахме инициативата с общините. Имаме 250 контейнера в над 30 общини в страната. Целта ни е да станат 500, до края на годината, и 1000 до 2022 г.“, казаха Мариян Иванов и Галин Гичев – представители на фирмата.

Те присъстваха на среща-дискусия на тема „Втори живот за стария текстил“, организирана от екипа на „Европа Директно“ - Смолян.

Темата за оползотворяване на употребявания текстил е актуална още от времето на нашите баби, но докато те са имали някакви решения, ние все повече  се губим между замърсяване на околна среда, законови изисквания, действия на институции и бизнес, идеи на граждани и действително предприети мерки. Целта на срещата дискусия бе да се сложи в темата и да стигнем до интересни решения за рециклиране на стария ни текстил. В началото Стоянка Люнчева представи Европейския зелен пакт, а след нея Надежда Митева разказа как текстилната промишленост замърсява околната среда. В края на срещата бяха представени и добри европейски практики за оползотворяване на употребяван текстил.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре