Огнян ЗЛАТЕВ за европейските избори през май: Много е лесно да си седиш в ъгъла и да казваш: „Мене никой не ме обича…”

Огнян ЗЛАТЕВ за европейските избори през май: Много е лесно да си седиш в ъгъла и да казваш: „Мене никой не ме обича…”
Като нов ръководител на Представителството на Европейската комисия у нас Огнян Златев посети  Европейския информационен център „Европа Директно” в Смолян, за да се запознае на място с работата на тази структура. За предстоящите европейски избори през май и за ролята на европейските центрове у нас той даде интервю с уточнението: ”Може не винаги резултатите от изборите да ни харесват, но това е демокрацията. Ако трябва да перифразирам Чърчил - нищо по-добро от нея не е измислено, макар че тя не е най-доброто нещо.”

- Здравейте, господин Златев! Как се чувствате в Смолян?
- Аз обичам този край. Родопите са едно от любимите ми места.

- Какво да кажем на нашите хора за Европейската година на гражданите и за предстоящите избори за евродепутати?
- Европейската комисия реши и тази година да  бъде обявена за Европейска година на гражданите, както 2013, тъй като се отчита, че има информационен дефицит, който е не само в България, а и в другите страни членки, затова трябва да продължим да работим по темата за Европа на гражданите. Ако гледаме Евробарометъра, виждаме, че България е сред страните с най-високо одобрение на членството ни в Европейския съюз, но когато  попиташ хората какво точно е Европейски съюз за вас, знаете ли си правата, какво ни дава той,  слизаме по-долу в класацията. Амбицията на Комисията и на нас като Представителство е този процент, който е някъде около средния за Европейския съюз, да успеем да го качим по-нависоко.
 
- Прави впечатление, че тази година Европейската комисия се обръща специално към младите хора, разкажете малко повече защо се наложи това.
- Една от причините е, че младите са бъдещето, но специално в Европейския съюз в последните няколко години, особено заради кризата, от която Съюзът  вече излиза лека- полека, се наблюдава едно така особено в някои страни членки /България, Гърция, Испания/ увеличаване на равнищата на младежка безработица и свързано с това започва да се говори за едно загубено поколение, едно поколение, което няма перспективи и затова не само Европейската комисия, но и всички Европейски институции инициират инициативи, насочени към младите хора и как те да бъдат въвлечени в разнообразни дейности. Първо, за да не се чувстват изолирани, и второ - да се види, че за тях има перспектива, независимо от кризата, има редица нови инициативи, които страните членки трябва да направят реалност. Говоря за младежката гаранция, която е добър механизъм, за да се даде възможност на младите хора да придобият нова квалификация, с която по-лесно да се реализират на пазара на труда. Надявам се и очаквам по-активно участие на младите хора на изборите през май, така, както виждаме младите хора да се изявяват и да проявяват отношение към това, което се случва в страната. Тази енергия да я видим вече демонстрирана и на изборите за Европейски парламент.
 
- Защо да гласуват младите и въобще българите на изборите през май за европейски парламент?
- Защото от това зависи какви нови европейски политики ще бъдат предложени в новия период. Не трябва да си мислим, че от нас нищо не зависи. Напротив, всичко зависи от нас и от това колко души излязат да гласуват. От това какви хора ще бъдат избрани да ни представляват, зависи изцяло бъдещата политика. Много е лесно да си седиш в ъгъла и да казваш: „Мене никой не ме обича, те едни хора там стоят и решават.” Много е важен девизът на тазгодишната кампания „Действай, съдействай, въздействай!”, защото има значение да излязат повече хора, особено младите нека изявят своята мисъл, своето желание, защото в края на краищата изборите са най-демократичната форма да определим бъдещето си. Може не винаги резултатите от изборите да ни харесват, но това е демокрацията. Ако трябва да перифразирам Чърчил - нищо по-добро от нея не е измислено, макар че тя не е най-доброто нещо.
 
- Какво да очакваме за България в следващия програмен период?
- България има добра макроикономическа рамка за фондовете, които страната ще получи през следващия период, въпросът е как ще успеем да разпишем съответните Оперативни програми, по които да се разходват средствата. Да не забравяме, че за разлика от предишния програмен период /за финансиране/, този път парите не се отпускат просто така, а много ясно е казано, че пари ще има срещу реформи. Затова Комисията въвежда междинен период до 2016 година, когато ще се направи оценка на разписаните програми и затова как те тръгват. Това ще бъде критерий дали ще продължи финансирането, или не. Отново всичко е в наши ръце, в ръцете на хората, които администрират програмите, които подготвят  такива програми, които да са адекватни на състоянието в страната, да се радват на обществена подкрепа. Средствата, които са изписани там, да се разходват по един ясен и прозрачен начин. Комисията по никакъв начин няма да допусне злоупотреба с европейски средства. Това трябва да е ясно.

- Реформа какво точно ще означава,  за да се финансират проекти?
- Под реформи говорим за дейности, които ще се финансират по Оперативната програма, които дейности ще доведат до реформиране на дадени политики, до момента доказали, че не са били ефикасни. Европейските пари не се отпускат еднократно – да се свърши еднократно нещо и това е. Те трябва да доведат до една устойчива промяна на начина на живот, на битието на хората, т.е. хората да усетят, че България е член на ЕС, да усетят финансирането на програмите и полека-лека тяхното битие да се подобрява. Тези реформи могат да са в различни сектори – здравеопазване, образование, наука....Тази година, знаете, че единственият сектор, който получи допълнително финансиране, е секторът за науката и образованието. Тоест, инвестира се в нови технологии, развой на дейност. Това е бъдещето и ние там трябва да започнем бързо да наваксваме, тъй като изоставането на България в сравнение с редица европейски страни е голямо и ние трябва да ги достигнем.
 
- Вие като нов ръководител какво наследство сварихте в нашето Представителство на Европейската комисия в София? Какво продължавате и обиколката ви в страната какъв знак има?
- Ние като Представителство сме подчинени на Генерална дирекция „Комуникации” в Европейската комисия и имаме доста ясно определен план, по който работим. Той се изготвя от колегите, одобрява се от Брюксел. Имах приемственост, тъй като колегите добре си вършат определените задачи, една от които е поддържането и комуникирането с мрежата Европейски информационни центрове „Европа Директно”. Моята амбиция е  да издигнем още повече в публичното пространство знанията, че ние присъстваме. С нашата работа да допринесем за по-голямата информираност на българските граждани за ползите на страната ни от членството в Европейския съюз. Това членство дава много възможности – част от тях са известни, други не.  Нашата дейност е насочена в тази посока -  полезната информация да стига до все по-голям брой български граждани. Имаме изградени 15 информационни центрове в 15 областни града на България. Ще изградим още един, два, три, зависи от финансовите ресурси, за да стигнем до максимален брой хора. А целта на обиколката е на място да видим как работят колегите, имат ли нужда от допълнителни насоки, как се справят на местна почва.
 
- Оценката ви за „Европа Директно”?
- Това е една много добра информационна мрежа и добър инструмент за достигане до гражданите. Не искаме хората да остават с впечатление, че всичко е само в София. Центровете в страната дават възможност на място хората да получават информация за всичко, каквото става в Европейския съюз и какви възможности имат като граждани на Съюза. Тези центрове са много популярни  сред младите хора, защото могат да получат информация за продължаване на образованието си в чужбина.
 
- Вие създадохте преди време Център за развитие на медиите в България и бяхте негов първи ръководител. Идеята напълно ли се осъществи за добрата промяна на нашите медии?
- Обемът на дейността на центъра сега е понамалял.  Поддържам връзка с колегите, ако имат нужда от съвет. Не можахме да постигнем всичко, но това е процес - да си дадеш сметка, че трябва да отстъпиш и да дадеш място на нови хора и на хора с нови идеи. Доволен съм от това, което успяхме да постигнем за 15 години. Смятам, че сега колегите, които са по-млади, ще успеят да стигнат по-напред.
 
- Наскоро бе приет още един  Етичен кодекс на българските медии, а Вие бяхте сред радетелите за създаване на първия кодек. Нужно ли беше това?
- Хубаво е да има правила. Аз не съм  чел новия кодекс в детайли, но разбирам, че покрива съществуващия. Най-важно е да има обединение на гилдията около някакви правила, без значение от кого е написан. Важното е това, което вътре е написано, да се спазва, защото за съжаление както и за много други неща в страната ни излизат хубави инициативи, написват се и остават само на хартия. Етичният кодекс на българските медии бе създаден  през 2005 годна по проект, финансиран от Европейската комисия за повишаване професионалните стандарти в българските медии, където основен изпълнител беше консорциум, ръководен от Би Би Си. Тогава създаденият консорциум имаше най-добрите практики от Великобритания, участваха представители на Немския съвет по печата, колеги от Ирландия. Идеята беше да се събере най-добрият опит от Европа. Етичните норми са около десетина, но най-важно е да се спазват. Странно ми беше защо е нужно да се прави нов кодекс, сега се създаде и нов медиен съюз. Явно, така е решила професионалната гилдия. Няма как да коментирам.

Пресцентър на „Европа Директно” – Смолян.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре